Новини


2021-11-25

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БРІОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БРІОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ»

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

(Львів, 25 листопада 2021р.)

ПРИСВЯЧЕНА 120-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР, ПРОФЕСОРА АНДРІЯ СОЗОНТОВИЧА ЛАЗАРЕНКА

UKR повідомлення [UK]

«ACTUAL PROBLEMS OF BRYOLOGY AND ITS PERSPECTIVES»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

(Lviv, 25 November, 2021)

DEVOTED TO THE 120th ANNIVERSARY OF CORRESPONDING MEMBER OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES, PROFESSOR ANDRII SOZONTOVYCH LAZARENKO

eng  announcement [EN]


2021-10-28

НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ

«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»

IV (XV) МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

(Львів, 28 жовтня 2021 р.)

UKR інформаційний лист [UK] Заявка

„SCIENTIFIC PRINCIPLES OF BIODIVERSITY CONSERVATION”

IV (XV) INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS

(Lviv, 28 October 2021)

eng  Circular 1 [EN]   APPLICATION FORM


2021-06-23

konferencia-2021-06

Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

UKR інформаційний лист [UK]
eng [EN]
POL [PL]


2021-05-17

seminar-2021-05

Роль академіка НАН України Михайла Голубця у вивченні карпатських лісів

Науковий on-line семінар до відзначення 50-річчя ЗНЦ НАН та МОН України.

м. Львів, 17 травня 2021 р. (11:00-13:00)

17 травня 2021 р. відбувся науковий семінар «Роль академіка Михайла Голубця у вивченні карпатських лісів», організований відділом екосистемології Інституту екології Карпат НАН України з нагоди відзначення 50-річчя ЗНЦ НАН та МОН України.

У роботі семінару взяли участь 25 науковців наукових установ та навчальних закладів, зокрема Західного Наукового центру НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім.П.С.Пастернака, Держівного природознавчого музею НАН України, біологічного факультету ЛНУ ім.Івана Франка.

Було заслухано дві програмі доповіді:

Участь у обговорення доповідей взяли колеги та учні Михайла Голубця:

У резолюції семінару було зазначено, що враховуючи важливість постаті академіка НАН України Михайла Голубця, потрібно ініціювати присвоєння імені вченого Інституту екології Карпат НАН України, а також перевести в цифровий формат найважливіші монографії вченого та розмістити їх на сайті Інституту для загального доступу.

2021 Роль Михайла Голубця у вивченні карпатських лісів

2021 Наукова школа екосистемології

науковий семінар 2021-05-17


2021-05-11

conf-2infpov-PaketPidtrECO-042021

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ

Міжнародна науково-практична конференція
Час і місце проведення: 11.05.2021 (о 11:00),
Львівський будинок вчених (Львів, вул. Листопадового Чину, 6)

11 травня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ AKTUALNE KWESTIE WYKORZYSTANIA I OCHRONY ZASOBÓW NATURALNYCH TERENÓW PRZYGRANICZNYCH UKRAINY I POLSKI»

Організатором конференції був Західний науковий центр НАН України і МОН України (Львів, Україна), співорганізаторами: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.М.І.Долішнього НАН України» (Львів, Україна) та Інститут екології Карпат НАН України (Львів, Україна).

Конференція була присвячена розвитку і удосконаленню міжнародного співробітництва щодо збереження природного середовища і ресурсів (зокрема водних) прикордонних територій України та Польщі, започаткуванню нових науково-практичних, взаємовигідних проєктів, контактів між академічними і освітніми інституціями, владними органами, організаціями реальних секторів економік в інтересах української та польської сторін.

Головуючим на конференції був к.б.н., завідувач відділу охорони природних екосистем ІЕК НАНУ Кагало О.О., з доповідями виступили співробітники відділу екосистемології к.б.н. Ященко П.Т. та Пижик І.С.

Міжнародна науково-практична конференція 2021-05-11