Новини


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БРІОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ»

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

(Львів, 25 листопада 2021р.)

ПРИСВЯЧЕНА 120-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА АН УРСР, ПРОФЕСОРА АНДРІЯ СОЗОНТОВИЧА ЛАЗАРЕНКА

Інститут екології Карпат НАН України відзначив своє 30-річчя

Урочистості відбулися 24 листопада 2021 року

24 листопада 2021 року відбулось урочисте засідання Вченої ради Інституту екології Карпат НАН України, присвячене 30-річчю створення установи.

Інститут створено 22 жовтня 1991 року постановою Президії академії Наук Української РСР. Сьогодні наукова тематика Інституту вже охоплює не тільки Українські Карпати, а й територію всієї України та інших країн світу. Головним завданням Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань у галузях екології, екосистемології, середовищезнавства, ботаніки, зоології, охорони природи, екоморфогенезу рослин і популяційної екології, сприяння соціально-економічному розвиткові суспільства.

«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»

IV (XV) МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ (Львів, 28 жовтня 2021 р.)

Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали IV (XV) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 28 жовтня 2021 року). – Львів, 2021. – 118 c.

Видання розраховане на ботаніків, мікологів, зоoлогів, ґрунтознавців, працівників охорони природи, викладачів, аспірантів та студентів природничих спеціальностей.

Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій

09-12 вересня 2021 року під егідою Міністерства освіти і науки України відбулася наукова всеукраїнська конференція „Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій”, присвячена 100-річчю від дня народження відомого вченого – зоолога Костя Адріановича Татаринова.

Організаторами конференції були: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут екології Карпат НАН України, Шацький національний природний парк і Державний природознавчий музей НАН України.

Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня 2021 р.) – 50 с.

Опубліковані тези доповідей, виголошених на міжнародній науково-практичній конференції «Старовікові ліси як модель відновлення функціональної суті карпатських лісів». В збірнику подано матеріали про сучасний стан, проблеми та перспективи збереження старовікових лісів та пралісів, а також ролі старовікових лісів у збереженні біорізноманіття, нормативно-правові аспекти ідентифікації пралісів в Карпатах, правові аспекти можливостей збереження старовікових лісів та досвід країн Європейського Союзу у вивченні пралісових екосистем.

Роль академіка НАН України Михайла Голубця у вивченні карпатських лісів

Науковий on-line семінар до відзначення 50-річчя ЗНЦ НАН та МОН України.

м. Львів, 17 травня 2021 р. (11:00-13:00)

17 травня 2021 р. відбувся науковий семінар «Роль академіка Михайла Голубця у вивченні карпатських лісів», організований відділом екосистемології Інституту екології Карпат НАН України з нагоди відзначення 50-річчя ЗНЦ НАН та МОН України.

У роботі семінару взяли участь 25 науковців наукових установ та навчальних закладів, зокрема Західного Наукового центру НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім.П.С.Пастернака, Держівного природознавчого музею НАН України, біологічного факультету ЛНУ ім.Івана Франка.

Актуальні питання використання та збереження природних ресурсів прикордонних територій України і Польщі

Міжнародна науково-практична конференція
Час і місце проведення: 11.05.2021 (о 11:00),
Львівський будинок вчених (Львів, вул. Листопадового Чину, 6)

11 травня 2021 р. відбулася Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ...