НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА СИЛАБУСИ КУРСІВ


Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Нормативні дисципліни за спеціальністю 101-Екологія

Дисципліни вільного вибору аспіранта
Глибинні знання зі спеціальності

Загальнонаукові компетентності

Загальнонаукові філософські та мовні компетентності