Спеціалізована вчена рада К35.257.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 "Екологія"
Рада створена в Інституті екології Карпат НАН України відповідно до Наказу МОН України № 527 від 24.05.2018 р., терміном на два роки.
  Склад ради
  Голова:
  д. б. н., член-кор. НАН України Козловський Микола Павлович
  Заступник голови:
  д. б. н., с.н.с. Кияк Володимир Григорович
  Секретар:
  к. б. н., с.н.с. Шпаківська Ірина Миронівна
  Члени ради
 • к.б.н., с.н.с. Башта Андрій-Тарас Вікторович
 • к.б.н., с.н.с. Білонога Володимир Михайлович
 • к.б.н., с.н.с. Вовк Оксана Богданівна
 • д.б.н., с.н.с. Данилик Іван Миколайович
 • к.б.н., с.н.с. Дмитрах Ростислава Ігорівна
 • д.б.н., с.н.с. Жиляєв Геннадій Георгійович
 • д.б.н., с.н.с. Климишин Олександр Семенович
 • д.б.н., с.н.с. Кобів Юрій Йосипович
 • к.б.н., с.н.с. Марискевич Оксана Георгіївна
 • д.б.н., проф. Третяк Платон Романович
 • д.б.н., проф. Царик Йосиф Володимирович
 • д.б.н., проф. Чернобай Юрій Миколайович
  Контактна інформація:
E-mail: ecoinst_spetspada@ukr.net
E-mail: ishpakivska@ukr.net
телефони: +38-032-270-74-30
факс:+38-032-270-74-30

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Толочик Інна Леонідівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач кафедри біології, онкології та медичної фізіології Рівненського державного гуманітарного університету
 • Назва дисертації: «Екологічний стан р. Стир в умовах антропогенного навантаження у межах Рівненської області»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія
 • Науковий керівник: Мельник Віра Йосипівна, кандидат географічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний університет)
 • Офіційний опонент: Сондак Василь Володимир, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри водних біоресурсів (Національний університет водного господарства та природокористування).
 • Офіційний опонент: Данилик Руслана Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології (Національний лісотехнічний університет України).
Захист відбудеться 27 грудня 2018 року об 11 годині за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рожак Володимир Петрович
 • Назва дисертації – «Цикл вуглецю в лісових екосистемах Стрийсько-Сянської верховини (Українські Карпати)»
Захист відбувся 28 грудня 2015 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька, 4
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рагуліна Марина Євгенівна
 • Назва дисертації – «Участь мохоподібних (Bryophyta) у процесах самовідновлення техногенно порушених екосистем Волино-Поділля та Передкарпаття»
Захист відбувся 29 грудня 2015 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька, 4
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гоблик Калина Михайлівна
 • Назва дисертації – «Біотопна диференціація та індикаторне значення населення колембол Закарпатської низовини»
Захист відбувся 29 грудня 2015 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька, 4
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бешлей Степан Володимирович
 • Назва дисертації – “Екологічні властивості Сalamagrostis epigeios (L.) Roth та його середовищетворна роль на відвалах вугільних шахт (Червоноградський гірничопромисловий район)”
Захист відбувся 28 квітня 2016 року об 11 год за адресою: м.Львів, вул.Козельницька,4,кімн.333
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гордій Наталія Михайлівн
 • Назва дисертації – «Угруповання денних лускокрилих ксеротермних степових і деревно-чагарникових екосистем Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область)»
Захист відбувся 28 квітня 2016 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, кімн.333
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Білецький Юрій Валентинович
 • Назва дисертації – «Угруповання грунтової мезофауни соснових лісів Шацького національного природного парку та їх антропогенні зміни»
Захист відбувся 29 вересня 2016 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Мілевська Світлана Ярославівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – вчитель хімії Нижньоберезівської ЗОШ I-II ступенів Косівського району Івано-Франквської області
 • Назва дисертації – «Антропогенна трансформація структури та функцій лісових екосистем басейну річки Лючки (Покутське низькогіря)»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Голубець Михайло Андрійович, академік НАН України, д.б.н., проф., почесний директор Інституту екології Карпат НАН України
 • Офіційний опонент – Парпан Василь Іванович, д.б.н., професор, директор Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака
 • Офіційний опонент – Мацях Ірина Павлівна, к.б.н., асистент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України
Захист відбувся 31 січня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рибка Катерина Миколаївна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу охорони природних екосистем Інституту екології Карпат НАН України
 • Назва дисертації – «Малакоугруповання природних та антропогенно-трансформованих наземних екосистем північно-західної частини Малого Полісся та їх біогеоценотичні зв’язки»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Козловський Микола Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, директор Інститут екології Карпат НАН України
 • Офіційний опонент – Дробик Надія Михайлівна д.б.н., професор, декан хіміко-біологічного факультету, завідувач лабораторії екології та біотехнології Тернопільського національного університету ім.Володимира Гнатюка
 • Офіційний опонент – Гураль-Сверлова Ніна В’ячеславівна, к.б.н., старший науковий співробітник відділу біотичного та ландшафтного різноманіття Державного природознавчого музею НАН України
Захист відбувся 31 січня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гуштан Габріел Гаврилович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу біосистематики та еволюції Державного природознавчого музею НАН України
 • Назва дисертації – «Формування орібатидних угруповань у лучних біотопах Закарпатської низовини»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Капрусь Ігор Ярославович, д.б.н., с.н.с., завідувач відділу біосистематики та еволюції Державного природознавчого музею НАН України
 • Офіційний опонент – Радченко Олександр Григорович, д.б.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
 • Офіційний опонент – Заморока Андрій Михайлович, к.б.н., викладач кафедри біології та екології ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Захист відбувся 29 березня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Гуштан Катерина Валеріївна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу музейного документування біоресурсів Державного природознавчого музею НАН України
 • Назва дисертації – «Спектри екоморф угруповань амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) в гідроекосистемах Українських Карпат»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Годунько Роман Йосипович, к.б.н., старший науковий співробітник відділу музейного документування біоресурсів Державного природознавчого музею НАН України
 • Офіційний опонент – Грубінко Василь Васильович, д.б.н., професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного університету ім. Володимира Гнатюка
 • Офіційний опонент – Назарук Катерина Миколаївна, к.б.н. доцент кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка
Захист відбувся 29 березня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Чумак Максим Васильович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – лаборант кафедри "Ентомології та збереження біорізноманіття" Ужгородського національного університету
 • Назва дисертації – «Угруповання сапроксилобіонтних твердокрилих букових пралісів Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Козловський Микола Павлович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (Інститут екології Карпат НАН України, директор)
 • Офіційний опонент – Царик Йосиф Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 • Офіційний опонент – Зінченко Олександр Павлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
Захист відбувся 28 квітня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Соханьчак Роман Романович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат НАН України
 • Назва дисертації – «Адаптивний потенціал адвентивного моху Сampylopus introflexus (Hedw.) Brid. на девастованих територіях гірничодобувних підприємств Львівської області»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Лобачевська Оксана Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу екоморфогенезу рослин (Інститут екології Карпат НАН України)
 • Офіційний опонент – Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки, екології та методології навчання біології (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)
 • Офіційний опонент – Рагуліна Марина Євгенівна, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник (Державний природознавчий музей НАН України)
Захист відбувся 28 квітня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бублик Ярослав Юрійович
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Державного природознавчого музею Національної академії наук України
 • Назва дисертації – «Екологічні ніші ксилотрофних аскомікотів лісових екосистем Сколівських Бескидів»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Климишин Олександр Семенович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник (Державний природознавчий музей НАН України)
 • Офіційний опонент – Парпан Василь Іванович, доктор біологічних наук, професор, директор (Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака)
 • Офіційний опонент – Пірогов Микола Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Захист відбувся 11 травня 2017 року о 11 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Карпінець Людмила Іванівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший лаборант кафедри фізіології та екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Назва дисертації – «Бріофітні угруповання та їх ренатуралізаційна роль на породних відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Лобачевська Оксана Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу екоморфогенезу рослин (Інститут екології Карпат НАН України)
 • Офіційний опонент – Гапон Світлана Василівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки, екології та методології навчання біології (Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка)
 • Офіційний опонент – Гришко Віталій Миколайович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу оптимізації техногенних ландшафтів (Криворізький ботанічний сад НАН України)
Захист відбувся 10 травня 2017 року о 10 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Стерник Віта Миколаївна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – викладач біології Рівненського державного медичного коледжу
 • Назва дисертації – «Біотична активність урбоедафотопів міста Рівне»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Мельник Віра Йосипівна, кандидат географічних наук, доцент (Рівненський державний гуманітарний університет)
 • Офіційний опонент – Іванців Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоологіїї (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Біологічний факультет)
 • Офіційний опонент – Миленька Мирослава Миронівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та екології (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
Захист відбувся 10 травня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 • Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Леневич Оксана Іванівна
 • Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – завідувач навчально-методичного кабінету ВП «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»
 • Назва дисертації – «Вплив рекреаційного навантаження на властивості ґрунтів лісових екосистем НПП “Сколівські Бескиди” (Українські Карпати)»
 • Шифр та назва спеціальності – 03.00.16 – екологія (біологічні науки)
 • Шифр спеціалізованої ради – К35.257.01
 • Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Інститут екології Карпат Національної Академії наук України (79026, м.Львів,50, вул.Козельницька,4, тел.(032)270-74-30
 • Науковий керівник – Марискевич Оксана Георгіївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України
 • Офіційний опонент – Гамкало Зенон Григорович доктор біологічних наук, професор, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (Львівський національний університет ім. Івана Франка)
 • Офіційний опонент – Орлов Олег Леонідович, кандидат біологічних наук, науковий співробітник лабораторії екології та антропогенезу ґрунтів відділу ландшафтного та біотичного різноманіття (Державний природознавчий музей НАН України)
Захист відбувся 11 травня 2017 року о 14 год за адресою: м.Львів, вул. Козельницька,4, третій поверх, кімн.333 (зал засідань)