Інститут екології Карпат
створений згідно з постановою Президії НАН України № 275 від 22 жовтня 1991 р. на базі Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, сформованого у 1974 р. з трьох відділів Державного природознавчого музею АН УРСР та відділу морфогенезу рослин цього інституту.
   Головним завданням Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань у галузях екології, екосистемології, геосоціосистемології, ботаніки, зоології, охорони природи, екоморфогенезу рослин і популяційної екології, сприяння науково-технічному прогресові та соціально-економічному й духовному розвиткові суспільства.
   Інститут екології Карпат є державною науковою установою Національної академії наук України і входить до складу Відділення загальної біології НАН України.

В Інституті за час його існування працювали або працюють, такі визначні вчені:
академік НАН України М.Голубець,
член-кореспондент АН УРСР А.Лазаренко,
член-кореспондент НАН України М.Козловський;
професори і доктори біологічних наук:
К.Малиновський, М.Рудишин, С.Стойко, В.Коліщук, Л.Мілкіна, Ю.Чернобай, І.Козак, О.Демків, Й.Царик, Г.Жиляєв, П.Гнатів, В.Кияк., Ю.Кобів, І.Данилик
Основні напрями діяльності Інституту:
  • комплексне вивчення екосистем і геосоціосистем Українських Карпат і прилеглих територій;
  • обґрунтування способів регулювання їхньої структури та керування екосистемними і геосоціосистемними процесами з метою оптимізації продукційних, ґрунтозахисних, водорегуляційних та інших корисних функцій;
  • розроблення і вдосконалення методів охорони біорізноманітності та забезпечення умов сталого розвитку карпатського регіону;
  • вивчення субцелюлярних і молекулярних механізмів онтогенезу рослин, морфологічної й структурно-функціональної мінливості популяцій під впливом зовнішніх факторів та у зв'язку з питаннями видоутворення.
Від 2000 р. Інститут публікує періодичне видання (тематичний збірник) "Наукові основи збереження біотичної різноманітності".
Щорічно Інститут проводить набір до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Інформація про умови поступлення тут.
При Інституті функціонує спеціалізована вчена рада (Постанова президії ВАК України від 30 березня 2011 року № 7-07/3 про створення в Інституті екології Карпат НАН України спеціалізованої ради К35.257.01, підтверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 528 та наказом Міністерства освіти і науки України № 527 від 24.05.2018 р.), із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія терміном на два роки. З програмою для підготовки до складання кандидатського іспиту за вказаною спеціальністю можна ознайомитися тут. Голова спецради – член-кореспондент НАН України, д.б.н. М.П.Козловський, учений секретар спецради – к.б.н., с.н.с. І.М.Шпаківська).

Персональний склад Вченої ради Інституту