Прийом до аспірантури


Інститут екології Карпат НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія (Наказ МОН України від 29.08.2019р. № 955-к).

В Інституті екології Карпат НАН України проводиться підготовка докторів філософії (на третьому освітньо-науковому рівні) зі спеціальності 101 Екологія з ліцензованим обсягом 25 осіб, форма навчання: денна, заочна, термін навчання – 4 роки.

Прийом до аспірантури в Інститут екології Карпат Національної академії наук України

з 1 червня поточного року оголошує набір в аспірантуру за спеціальністю 101 Екологія.

З правилами прийому до аспірантури можна ознайомитися за посиланням.

З Освітньо-науковою програмою, за якою проводиться підготовка доктора філософії в Інституті екології Карпат НАН України, можна ознайомитись на сайті інституту у розділі "Освіта" > "Освітня діяльність" за посиланням.

Прийом документів до аспірантури:

з 10 серпня до 10 вересня 2021 р.

за адресою:

м. Львів, вул. Козельницька, 4, к. 718
т. 297-39-12, 270-74-30

вчений серетар Інституту:

к.б.н. Білонога Володимир Михайлович

Вступний іспит до аспірантури

(з програмою іспиту можна ознайомитися за посиланням) за державним замовленням денної форми навчання зі спеціальності 101 – Екологія відбудеться ____ вересня 2021 р. о 11:00
за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4

Інформація про дату, час та адресу проведення вступного іспиту з іноземної мови буде повідомлена додатково.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, повинен включати:

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто!

Для довідки:
Учений секретар, к.б.н. Білонога Володимир Михайлович
Тел. / Факс: +38 (032) 270 74 30