Управління довкіллям для екологічних навчальних планів

(Білорусь, Росія, Україна)
511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-JPCR