ПРОГРАМА XIII З’ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА (Львів, 19-23 вересня 2011 року)

ОРГКОМІТЕТ ХІІІ З’ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Науково-програмний комітет:

Голова:

 • К.М. Ситник – президент УБТ, академік НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Заступник:

 • М.А. Голубець– голова Львівського відділення УБТ, академік НАН України, Інститут екології Карпат НАН України

Секретар:

 • І.М. Данилик – к.б.н, с.н.с., Інститут екології Карпат НАН України

Члени науково-програмного комітету:

 • М.М. Барна – д.б.н., проф., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Й.М. Берко – д.б.н., проф., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького
 • М.Ф. Бойко – д.б.н., проф., Херсонський державний університет
 • Я.П. Дідух – член-кореспондент НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • Д.В. Дубина – д.б.н., проф., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • І.О. Дудка – член-кореспондент НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • О.О. Кагало – к.б.н., с.н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • С.Я. Кондратюк – д.б.н., проф., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • Є.Л. Кордюм – член-кореспондент НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • В.В. Корженевський – д.б.н., проф., Нікітський ботанічний сад
 • М.П. Козловський – д.б.н., с.н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • Г.Т. Криницький – д.б.н., проф., Національний лісотехнічний університет України
 • З.І. Мамчур – к.б.н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка
 • С.Л. Мосякін – д.б.н., проф., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • Л.І. Мусатенко – член-кореспондент НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • С.М. Стойко – д.б.н., проф., Інститут екології Карпат НАН України
 • Л.О. Тасєнкевич – д.б.н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка
 • О.І. Терек – д.б.н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка
 • П.М. Царенко – д.б.н., проф., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • Й.В. Царик – д.б.н., проф., Інститут екології Карпат НАН України
 • Т.М. Черевченко – член-кореспондент НАН України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
 • Ю.М. Чернобай – д.б.н., проф., Державний природознавчий музей НАН України

Організаційний комітет:

Голова:

 • М.П. Козловський – д.б.н., с.н.с., директор Інституту екології Карпат НАН України

Заступник:

 • О.О. Кагало – к.б.н., с.н.с., Інститут екології Карпат НАН України

Члени оргкомітету:

 • О.О. Андрєєва – пров. інж., Інститут екології Карпат НАН України
 • І.О. Беднарська – к.б.н., н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • Д.П. Воронцов – к.б.н., м.н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • В.І. Гончаренко – к.б.н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка
 • М.М. Гринчак – пров. інж., Інститут екології Карпат НАН України
 • І.М. Данилик – к.б.н., с.н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • Р.І. Дмитрах – к.б.н., с.н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • К.В. Дорошенко – к.б.н., н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • С.В. Ізмест’єва – аспірант, Інститут екології Карпат НАН України
 • Н.Є. Паньків – к.б.н., н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • О.М. Перегрим – н.с., Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • А.І. Прокопів – к.б.н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Н.М. Сичак – к.б.н., с.н.с., Інститут екології Карпат НАН України
 • Н.В. Скібіцька – пров. інж., Інститут екології Карпат НАН України
 • Т.С. Хміль – зав. гербарієм, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • В.П. Штупун – інж І к., Інститут екології Карпат НАН України


19 вересня (понеділок)

09.00 – 18.00 – прибуття та реєстрація учасників XIII з’їзду Українського ботанічного товариства у фойє Інституту екології Карпат НАН України (вул. Козельницька, 4; 7 поверх).


20 вересня (вівторок)

08.00 – 09.30 – реєстрація учасників XIII з’їзду Українського ботанічного товариства у фойє Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1; 2 поверх).


09.30 – 10.00 ВІДКРИТТЯ XIII З’ЇЗДУ УКРАЇНСЬКОГО БОТАНІЧНОГО ТОВАРИСТВА (Актова зала Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1; 2 поверх)

Вступне слово президента УБТ, академіка НАН України К.М. Ситника

Вітання учасникам XIII з’їзду Українського ботанічного товариства
 • Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації
 • Міського голови Львова
 • Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області
 • Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства
 • Ректорату Львівського національного університету імені Івана Франка

Пленарні засідання БОТАНІЧНА НАУКА В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІЗНАННЯ ЖИВОГО

10.00 – 13.30 – ранкове засідання
 • Ситник К.М. Стан і перспективи розвитку ботанічної науки та завдання Українського ботанічного товариства
 • Голубець М.А., Кагало О.О., Царик Й.В., Тасєнкевич Л.О., Терек О.І., Данилик І.М., Берко Й.М. Розвиток та інтеграція ботанічних знань у контексті стратегії збереження біорізноманіття
 • Царик Й.В. Популяційна екологія рослин – здобутки й перспективи
 • Кагало О.О. Системна фітосозологія як основа сучасної парадигми збереження фіторізноманіття
12.00 – 12.30 – перерва на каву
 • Глухов О.З. Сучасний стан рослинного світу Степової зони за умов антропогеогенезу
 • Дідух Я.П. Основні тенденції розвитку рослинного покриву під впливом кліматичних змін та їх експериментальні дослідження в Україні
13.30 – 15.00 – обідня перерва
15.00 – 18.00 – вечірнє засідання
 • Дудка І.О., Кондратюк С.Я., Царенко П.М. Парадокси сучасної систематики спорових рослин і грибів
 • Корженевский В.В., Квитницкая А.А. Фитоиндикация и оптимизация ландшафтов
 • Мосякін С.Л. Парадокси сучасної систематики покритонасінних
16.15 – 16.45 – перерва на каву
 • Мусатенко Л.І., Войтенко Л.В. Різноманіття фітогормонів водоростей
 • Травлєєв А.П. Невідкладні завдання наукових основ лісової меліорації у боротьбі з посухами
 • Берко Й.М. Практичний курс ботаніки у вищій школі (нетрадиційний дидактико-методичний аспект)


21 вересня (середа)

Секційні засідання

09.00 – 13.00 – ранкове засідання
11.00 – 11.30 – перерва на каву
13.00 – 15.00 – обідня перерва
15.00 – 18.00 – вечірнє засідання
16.30 – 17.00 – перерва на каву


Секція 1. СИСТЕМАТИКА, ФЛОРИСТИКА ТА МОРФОЛОГІЯ СУДИННИХ РОСЛИН
(Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4; 3 поверх)
Куратори: С.Л. Мосякін, А.В. Єна

 • Барна М.М. Репродуктивна біологія полікарпічних деревних рослин
 • Беднарська І.О. Систематика роду Festuca L. (Poaceae) в Україні – стан і перспективи
 • Берко Й.М. Моделі формування пагонових систем губоцвітих України
 • Борсукевич Л.М. Нові дані щодо поширення Potamogeton pusillus L. та Potamogeton berchtoldii Fieb. у Карпатському регіоні та на прилеглих територіях
 • Ванзар О.М., Романюк В.В. Характеристика адвентивного елемента флори Путильського низькогір’я
 • Васильєва Т.В., Коваленко С.Г. До питання про появу інвазійних видів рослин на території Південної Бессарабії
 • Воткальчук К.А. Аналіз флори північно-західної частини Вигорлат-Гутинського хребта
 • Гнатюк Н.Ю. Таксономічний склад флори басейну річки Кринка
 • Гончаренко В.І., Орлов О.О. Різноманіття ожин Житомирського Полісся
 • Грицина М.Р. Структура та розвиток парціальних суцвіть видів підсекції Isandra Franch. ex Murb. секції Fasciculata Murb. роду Verbascum L.
 • Губарь Л.М. Інвазійні види у флорі східної частини Малого Полісся
 • Данилик І.М., Ізмест’єва С.В., Середницька С.Л. Хорологічні особливості видів підроду Psyllophora (Degl.) Peterm. (Carex, Cyperaceae) в Україні
 • Данилюк К.М. Рід Pedicularis L. (Orobanchaceae) в Українських Карпатах: хорологія
 • Дерев’янська Г.Г. Систематична структура урбанофлори техногенного мегаполісу Донецьк–Макіївка
 • Дика О.О. Морфологія і васкулярна анатомія квітки Barnardia japonica (Thunb.) Schult. et Schult. (Hyacinthaceae)
 • Дойко Н.М. Види роду Gagea Salisb. у дендропарку “Олександрія”
 • Єна А.В. Про нову оцінку флористичного різноманіття Кримського півострова
 • Єпіхін Д.В. Інвазійні процеси в урбанофлорі м. Сімферополя
 • Єрьоменко Ю.О. Адвентивні деревно-чагарникові рослини на території Донецького ботанічного саду НАН України
 • Зав’ялова Л.В. Географічна структура урбанофлори Чернігова
 • Звягинцева К.А. Изменения в систематической структуре урбанофлоры Харькова за 150 лет
 • Кагало О.О., Сичак Н.М. Пам’ятка природи “Лиса Гора та Гора Сипуха” на Львівщині як еталон унікального видового різноманіття флори на території Східної Європи
 • Кваковська І.М. Адвентивна фракція флори Ужанського національного природного парку
 • Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Роль П.С. Шестерикова у вивченні флори півдня України
 • Ковальська Л.А. Особливості морфологічної будови спор деяких видів роду Adiantum L. (Adiantaceae)
 • Кокар Н.В. Використання статистичних методів у дослідженнях поздовжньої симетрії монокарпічних пагонів Centaurea jacea L. (Asteraceae)
 • Колодій В.А., Кагало О.О. Географічне поширення Schivereckia podolica agg. в Україні
 • Конограй В.А. Раритетна компонента флори території Кременчуцького водосховища
 • Коржан К.В. Розподіл адвентивних видів флори м. Чернівці за часом занесення
 • Корнієнко О.М. Історія дослідження роду Aster s. l. (Asteraceae) у флорі України
 • Крайнюк Е.С. Эндемы Крыма во флоре природного заповедника “Мыс Мартьян”
 • Крецул О.А. Історія дослідження флори Національного природного парку “Білоозерський”
 • Крицька Л.І. Рід Medicago L. у флорі України
 • Кузярін О.Т. Carex hordeistichos Vill. (Cyperaceae Juss.) на заході України
 • Latowski K. The importance of railroads in shaping the vascular flora
 • Левчук Л.В., Крицька Т.В., Чабан К.В., Возіанова Н.Г., Бонецький А.С., Бонецька Г.А. Флористична характеристика дендропарку ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 • Mitka J., Novikoff A. The genus Aconitum L. in Ukraine
 • Мойсієнко І.І. Періодизація антропогенно зумовленої еволюції флори Північного Причорномор’я
 • Наумов С.Ю. Тенденції еволюції листків судинних рослин
 • Немерцалов В.В., Кузнєцов С.І. Проблеми порівняльного аналізу регіональних дендрофлор
 • Omelchuk O., Prots B., van Bodegom P. M. The role of seeds dispersal by flood for establishment of floodplain communities
 • Оптасюк О.М. Секція Adenolinum (Rchb.) Juz. роду Linum L. у флорі України
 • Перегрим О.М. Систематичний огляд роду Euphrasia в Українcьких Карпатах
 • Поляков О.К., Суслова О.П., Лихацька О.М. Динаміка урбанодендрофлори на південному сході
 • Попова О.М. Розповсюдження береки в Одеській області
 • Попович Г.Б. Мікроспорогенез і формування чоловічого гаметофіту у деяких видів роду Rosa L. (Rosaceae) із флори Українських Карпат
 • Приходько С.А., Остапко В.М. Напрями та результати сучасних флористичних досліджень на південному сході України
 • Провоженко Т.А. Біоморфологічна структура флори ковилових угруповань Правобережного степового Придніпров’я
 • Рыфф Л.Э. Флора меловых обнажений Горного Крыма
 • Simpson M., Prots B., Vykhor B. Determining the potential distribution of highly invasive plants in the Carpathian mountains of Ukraine: a species distribution modelling approach under different climate-land-use scenarios
 • Тарасюк О.І. Органогенез жіночих генеративних структур видів роду Populus L.
 • Тихомиров Вал.Н. Внутривидовая изменчивость Ochlopoa annua (L.) H. Scholz на территории Беларуси
 • Токарюк А.І., Волуца О.Д. Serratula coronata L. (Asteraceae) у флорі Чернівецької області
 • Томич М.В. Екологo-біоморфологічна структура флори басейну Пістиньки (Покутські Карпати)
 • Турлай О.І. Анатомічна будова стебла видів роду Stellaria L.
 • Харченко В.Є. Еволюційні тенденції в морфології суцвіть із урахуванням системи APG III
 • Харченко В.Є. Застосування модульного підходу до аналізу розташування квіток на рослині
 • Цап’юк Л.М. Попередні результати інвентаризації флори м. Івано-Франківськ
 • Целька З., Коротченко І.А., Шевера М.В. Рід Malva L. у флорі України
 • Цимбалюк З.М. Паліноморфологія представників роду Veronica L.
 • Шаповал В.В. Флора судинних рослин асканійського степу: результати реінвентаризації 2003-2010 рр.
 • Шпилева Н.В. Флора національного природного парку “Святі Гори”: структура, антропогенна трансформація
 • Шумська Н.В. Гідрофільна рослинність водойм Галицького національного природного парку
 • Юглічек Л.С. Нова знахідка Salvia cremenecensis Bess. на межі Лісостепу та Малого Полісся
 • Яворівський Р.Л., Собко В.Г. Спороносна фракція флори Тернопільського плато
 • Яроцька М.О. Історія досліджень флори та рослинності лісів долини р. Сіверський Донець


Секція 2. ГЕОБОТАНІКА, ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН
(Біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 332; 3 поверх)
Куратори: Я.П. Дідух, Й.В. Царик

 • Александров В.В. Изменчивость и взаимосвязь морфопараметров особей Zostera marina L. на различных глубинах произрастания (б. Казачья, Чёрное море)
 • Баглей О.В. Демографічні дослідження популяцій видів роду Saussurea DC. в Українських Карпатах
 • Багрикова Н.А., Киш Р.Я. О сегетальных сообществах виноградников Закарпатья
 • Безсмертна О.О. Еколого-ценотичні особливості представників родини Aspleniaceae Newman в Україні
 • Бєлан С.С. Онтогенетична структура популяцій деяких рідкісних видів рослин на заплавних луках р. Псел (Сумська область)
 • Білова Н.А. Досвід тестування стійкості лісового фітоценозу методом мікроморфологічних досліджень ґрунтового покриву
 • Білонога В.М. Метапопуляційна структура Pulmonaria filarszkyana в Українських Карпатах
 • Близнюк О.М., Дугарь Ю.М., Долгова Т.А., Попов В.М. Оцінка мінливості дикорослих популяцій конюшини лучної (Trifolium pratense L.) за допомогою RAPD маркерів
 • Бурда Р.І. Стратегії чужорідних видів рослин у антропогенних екосистемах на рівнинній Україні
 • Вахрушева Л.П., Бирюлева Э.Г., Лысякова Н.Ю. Сравнительно-анато-мическая характеристика некоторых признаков особей присивашской и горной популяций Iris pumila L. (Крым)
 • Винокуров Д.С. Відновлювальні сукцесії степової рослинності агроландшафтів долини р. Інгул
 • Гинда Л.В. Вплив антропогенних і природних факторів на самопідтримання популяцій Centaurea mollis Walds. et Kit. та С. marmarosiensis (Jav.) Czer.
 • Гіссовський В.Б. Синергетичні ефекти у динаміці віталітетного спектру трав’яних рослин засобами візуального комп’ютерного моделювання
 • Глухов О.З., Хархота Г.І., Прохорова С.І., Агурова І.В. Популяційні біомаркери формування спонтанної рослинності в техногенних екотопах
 • Голевич О.В. Просторово-вікова структура ценопопуляцій Adonis wolgensis Steven у степових угрупованнях
 • Горбань В.А. Ґрунтозахисна роль лісових насаджень в умовах степу
 • Гудков І.М. Зміни у фітоценозах у зоні аварії на Чорнобильській АЕС
 • Dygus K.H. Ecology of chosen plant species from habitats disturbed by human activity
 • Дмитрах Р.І. Роль екологічних факторів у статевій диференціації трав’яних видів рослин
 • Дорошенко К.В. Особливості дослідження віталітетної структури та онтогенетичної стратегії ценопопуляцій ранньовесняних ефемероїдів (на прикладі Galanthus nivalis L.)
 • Дубина Д.В., Дзюба Т.П., Ємельянова С.М. Продромус приморської рослинності України
 • Ємельянова С.М. Лісові та чагарникові болота долини р. Південний Буг
 • Жалдак С.Н. Конкурентные взаимодействия и особенности морфологического строения растений в ценопопуляциях Halimione pedunculata (L.) Aellen
 • Жиляєв Г.Г. Роль субпопуляційних локусів у насіннєвому самопідтриманні популяцій Soldanella hungarica Simonk
 • Зибенко О.В. Інтегральна оцінка стану популяцій видів роду Veronica L. на південному сході України
 • Ібатуліна Ю.В. Структура ценопопуляцій рослин як біоіндикатор стану степових екосистем
 • Ібатуліна Ю.В., Козуб-Птиця В.В. Стан ценопопуляцій Pulsatilla bohemica (Scalycky) Tzvelev на південному сході України
 • Иванько И.А., Кулик А.Ф. Влияние зоогенных локально-катастрофических сукцессий на формирование травяного покрова в искусственных лесонасаждениях
 • Каземірська М.А., Чорней І.І. Особливості структури популяцій Fritillaria montana Hoppe (Liliaceae) в Україні
 • Квитницкая А.А., Корженевский В.В. Фитоиндикация температурного режима экотопов
 • Клименко Г.О. Структура популяції рідкісного виду Pyrola chlorantha Sw. в умовах Новгород-Сіверського Полісся
 • Кобів В.М. Самовідновлення популяцій Hypochoeris uniflora Vill.
 • Комендар В.І. Сучасні проблеми лісового комплексу Карпат
 • Коротченко І.А. Рослинність класу Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tuxen ex Soo 1947 в Україні
 • Коршиков І.І., Горлова Є.М., Калафат Л.О., Подгорний Д.Ю. Популяційно-генетичне різноманіття видів родини Pinaceae Lindl. у Гірському Криму
 • Коршиков І.І., Калафат Л.О., Пірко Я.В., Демкович А.Є., Виноградова О.М. Різноманітність генофонду сосни звичайної в природних і штучних деревостанах України
 • Котов С.Ф., Грузинова О.М. Влияние конкуренции на рост и продукционные процессы Halimione pedunculata (L.) Aell. (Chenopodiaceae Vent.)
 • Красова О.О., Сметана О.М. Екотонні ефекти у рослинному покриві басейну Інгульця
 • Куземко А.А. Класифікація лучної рослинності України за допомогою соціологічних груп видів
 • Кузнєцова О.Ю., Кузнецов С.А. Динаміка лісових насаджень плоскогір’я Тирке Купрюшина Л.В. Поліваріантність онтогенезу Caragana scythica (Kom.) Pojark. (Fabaceae Lindl.) у ценопопуляціях на південному сході України
 • Лисак Г.А., Бальковський В.В. Рекреаційне навантаження на ліси Львівщини
 • Лихолат Ю.В., Філімоніхіна О.Г. Роль фітоценозів у боротьбі з підтопленням територій
 • Лісовець О.І. Моніторингові дослідження трав’яних угруповань в екосистемах Присамар’я
 • Лукащук Г.Б. Динаміка представництва ценопопуляцій рослинності на зрубах Ґорґан
 • Мазур Т.П., Дідух М.Я., Дідух А.Я. Роль гідрофільного компоненту у формуванні природних та штучних водойм
 • Майорова О.Ю., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Пасічник Г.І., Дробик Н.М. Стан популяцій та характеристика оселищ Gentiana рunctata L. (Gentianaceae) (хребет Свидовець, Українські Карпати)
 • Мельник Р.П. Експансія Ulmus pumila L. на Миколаївщині
 • Мицик Л.П., Кузнецова О.В. Метод кореляційних плеяд у визначенні життєвості популяції Poa angustifolia L.
 • Ніколаєва Н.Я. Фенограма розвитку Cameraria ohridella на Aesculus hippocastanum в умовах Ботанічного саду Одеського національного університету
 • Орлова Л.Д. Показники інтенсивності колообігу речовин в лучних фітоценозах Лівобережного Лісостепу України
 • Панченко С.М. Методи картування популяцій рослин та можливості їх застосування під час маршрутних спостережень
 • Паньків Н.Є. Морфологічна мінливість Hippocrepis comosa L. (Fabaceae) в умовах Поділля
 • Парнікоза І.Ю. Динаміка поновлення популяцій двох видів роду Pulsatilla в умовах заказника “Лісники”
 • Парпан В.І., Шпарик Ю.С., Парпан Т.В. Лісові біогеоценози Українських Карпат, їх використання і відновлення
 • Пасічник Г.І., Грицак Л.Р., Мельник В.М., Майорова О.Ю., Дробик Н.М. Елементний склад ґрунту і рослин Gentiana acaulis L. з двох чорногірських популяцій Українських Карпат
 • Петрушенко В.В., Васильєва Т.В., Шихалєєва Г.М., Еннан А.А. Вплив техногенних умов на адаптивні формування фітокомплексів Одеського Пересипу
 • Празукин А.В. Структурно-функциональные аспекты экологической фитосистемологии
 • Прокопів А.І. Пристосування рослин до умов життя у високогір’ї
 • Реслер І.Я. Антропогенна трансформація гідрофільної рослинності Верхньодністерської рівнини
 • Решетило О.С., Царик І.Й., Микітчак Т.І. Консортивна організація Gentiana asclepiadea L.у сосняку сфагновому (Mughetum sphagnosum) у Чорногорі
 • Решетюк О.В. Структурний аналіз популяцій Cypripedium calceolus L. флори Буковини
 • Садогурский С.Е., Садогурская С.А., Белич Т.В. О необходимости ботанического изучения прибрежно-морских акваторий у берегов Крыма
 • Сафонов А.І. Фітокваліметричний потенціал токсикологічного моніторингу на південному сході України
 • Сіренко Т.В. До флороекотопологічної диференціації басейну Базавлука
 • Скібіцька Н.В. Особливості ценотичної стратегії Ceratocephala testiculata (Crantz) Bess. (Ranunculaceae) на межі ареалу в умовах Поділля
 • Скляр Ю.Л. Стан популяцій Nuphar lutea та Nymphaea candida у межиріччі Десна – Сейм (Сумська область)
 • Скляр В.Г. Деякі особливості розмірної структури ценопопуляцій основних лісоутворюючих порід Новгород-Сіверського Полісся
 • Сосновський Є.В. Членистоногі-фітофаги як консорти рослин роду Ficus L. (Moraceae Link)
 • Стойко С.М. Потенційні сукцесії лісових формацій Карпат внаслідок глобального потепління клімату
 • Тасєнкевич Л.О., Карташьова О.О. Трансформація структури трав’яних угруповань у відкритих ландшафтах Сколівських Бескидів
 • Тертишний А.П. Клас Scheuchzerio-Caricetea fuscae Північного лівобережного геоботанічного округу Лісостепу України
 • Хархота Г.І., Агурова І.В., Прохорова С.І. Особливості структури популяцій видів роду Gypsophila в техногенних екотопах
 • Цвєткова Н.М., Дубина А.О., Сараненко І.І. Інформаційні показники стійкості деревних рослин в умовах степової зони
 • Черепанин Р.М. Схожість і життєздатність насіння у популяціях рідкісних аркто-альпійських видів рослин неявнополіцентричного типу біоморф
 • Чуй О.В. Насіннєва продуктивність Pulsatilla patens (L.) Mill. у популяціях Західного Поділля
 • Шевчук О.М. Стійкість пасовищних екосистем степу України
 • Шейко О.А., Мусатенко Л.І. Варіабельність морфометричних показників особин у популяціях Orchis tridentata Scop. та Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
 • Штірц Ю.О. До питання морфотипової різноманітності листкових пластинок Вetula pendula Roth в умовах антропогенно трансформованного середовища (м. Донецьк)
 • Штупун В.П. Зміни просторової структури популяцій хіонофільних угруповань Українських Карпат внаслідок потепління
 • Яловенко А.С. Загальна характеристика деревних рослин парку ім. Т.Г. Шевченка м. Запоріжжя
 • Ярощук Ю.В., Сметана О.М., Долина О.О. Едафічні умови формування рослинності у посттехногенних ландшафтах Кривбасу


Секція 3. ОХОРОНА РОСЛИННОГО СВІТУ ТА РЕСУРСОЗНАВСТВО
(Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4; 2 поверх)
Куратори: Т.Л. Андрієнко, І.І. Чорней

 • Андрєєва О.О. Палінодендрофлора північної частини Поділля в голоцені
 • Андрієнко Т.Л. Центральноєвропейські види флори Українського Полісся та питання їх охорони
 • Байрак О.М. Напрямки ботанічних досліджень та стан охорони зелених зон міст Лівобережного Придніпров’я
 • Барановський Б.А., Волошина Н.О., Кармизова Л.О. Фіторізноманіття раритетної водної та прибережної флори водойм Дніпропетровщини
 • Безроднова О.В. До питання формування регіональної екомережі Харківщини
 • Безусько А.Г., Безусько Л.Г. Палінологічні дослідження відкладів пізньольодовиків’я та голоцену Західноукраїнського Полісся в працях О.Т. Артюшенко (до 100-річчя від дня народження)
 • Безусько Л.Г., Безусько А.Г. Палінологічна вивченість відкладів верхнього плейстоцену західних регіонів України: палеоботанічні та палеокліматичні аспекти
 • Бенгус Ю.В. Особливості поширення Epipactis helleborine (L.) Crantz у Лісопарку (м. Харків)
 • Бондарева Л.В. Флористические исследования как основа разработки региональной экологической сети г. Севастополя
 • Бондаренко О.Ю. Рідкісні рослини межиріччя Дністер-Тилігул
 • Буняк В.І., Гнєзділова В.І., Антків Н.Л. Урочище “Танява” як еталон букових пралісів Українських Карпат
 • Василенко С.О. Про поширення рідкісних лісових рослин на території зеленої зони Києва
 • Вовк О.Г., Тихоненко Т.М. Морфолого-анатомічні аспекти ідентифікації лікарських рослин у Державній Фармакопеї України
 • Воронцов Д.П. Болотний масив “Андромеда” як об’єкт охорони
 • Гамуля Ю.Г. До проблеми оптимізації Удянського регіонального екокоридору в межах Харкова
 • Горошко В.В., Сірік О.М. Вплив шкідливих організмів на сировинну продуктивність нагідок лікарських
 • Дацюк В.В. Раритетний лісофітоценофонд Волинської височини
 • Довгопола Л.І. Історія дослідження лікарських рослин Лівобережнодніпровського геоботанічного округу
 • Жижин М.П. Созологічні аспекти сучасного лісівництва
 • Зінько Ю.В., Кагало О.О. Георізноманітність і біорізноманітність: теоретичні і прикладні аспекти
 • Зубцова Т.В., Козуб-Птиця В.В. Особливості розмноження деяких рідкісних і зникаючих видів рослин південного сходу України
 • Кагало О.О., Загульський М.М. Види Червоної книги України на території Львова
 • Казаринова А.О. Актуальные задачи охраны высшей водной растительности долины р. Северский Донец
 • Калашнікова Л.В. Созологічний аналіз колекції рідкісних видів дендропарку “Олександрія”
 • Калинович Н.О. Нові дані щодо рослинного покриву Бескидів у часі останнього материкового зледеніння
 • Калита Г.О. Природоохоронні території в межах міста, проблеми та перспективи
 • Кияк В.Г. Вразливість рідкісних видів рослин високогір’я Карпат до фітоценотичних змін
 • Кобів Ю.Й. Роль придатних мікрооселищ у самовідновленні популяцій рідкісних видів рослин Українських Карпат
 • Коломійчук В.П. Рідкісні рослинні угруповання узбережжя Азовського моря
 • Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Войтюк В.П. Поширення рідкісних видів на межі ареалів у Волинській області та їх охорона
 • Кучеревський В.В., Мазур А.Ю. Стратегія збереження рідкісних, зникаючих, ендемічних та реліктових видів рослин Правобережного степового Придніпров’я
 • Леонтьєв Д.В., Дудка І. О., Кривомаз Т.І. До питання про включення окремих видів міксоміцетів до Червоної книги України
 • Ліснічук А.М. Внесок Кременецького ботанічного саду в збереження біорізноманіття
 • Мельник В.І. Проблеми й перспективи охорони флористичного різноманіття ex situ
 • Мирза-Сіденко В.М. Судинні рослини флори Кіровоградської області в Червоній книзі України
 • Мінарченко В.М., Соломаха Т.Д., Тимченко І.А. Наукові основи невиснажливого використання ресурсів лікарських і харчових рослин Українських Карпат
 • Никирса Т.Д. До питання про рідкісні види флори Хотинської височини
 • Остапко В.М., Муленкова О.Г., Бойко Г.В., Назаренко Г.С. Червона книга Донецької області як основа моніторингу раритетної фракції флори
 • Перегрим М.М. Історія вивчення цибулинних і бульбоцибулинних рослин флори України
 • Попкова Л.Л. Состояние ценопопуляций орхидных парков г. Сімферополь
 • Прядко О.І., Арап Р.Я. Роль національних природних парків у збереженні рослинного світу мегаполісів на прикладі НПП “Голосіївський”
 • Руденко М.И. Редкие виды Центральной котловины Крымских гор
 • Семенова О.В. Основні етапи історії дослідження лікарських рослин Полтавщини
 • Скибіцька М.І., Комир З.В., Сибірна Н.О. Біологічні особливості Galega officinalis L. ex situ
 • Скуратович А.Н., Дубовик Д.В. Итоги изучения редких и исчезающих растений белорусской части бассейна р. Льва в рамках совместного белорусско-украинского проекта
 • Сорока М.І. Ботанічні дослідження на території Природного заповідника “Розточчя”
 • Старовойтова М.Ю. Природно-заповідний фонд долини річки Сули у контексті регіональної екомережі
 • Таран Я.В. До питання про формування екологічної мережі в межах Криворізько-Нікопольської залізо-мангановорудної техногенної провінції
 • Тасєнкевич Л.О. Загрожені ендемічні види флори судинних рослин Карпат
 • Ташев А.Н. Концепция новой Красной книги Болгарии – том I, Растения и грибы
 • Ташев А. Н. Концепция новой Красной книги Болгарии – том III, Природные местообитания
 • Травлєєв А.П., Барановський Б.О., Тарасов В.В., Грицан Ю.І. До випуску Червоної книги рослин Дніпропетровщини
 • Устименко П.М., Дубина Д.В. Раритетний фітоценофонд долини р. Тиса (Україна): сучасний стан та загрози
 • Федько Р.М., Миколенко О.В. Видова різноманітність деревних лікарських рослин паркових культурфітоценозів Лівобережного Придніпров’я
 • Фельбаба-Клушина Л.М. Болотні і водні біотопи верхів’я басейну р. Тиса (Українські Карпати), які потребують охорони
 • Філатова О.В., Гайдріх І.М. Раритетна флора найбільш цінних водно-болотних угідь Харківської області
 • Черевченко Т.М., Трофименко Н.М. Роль ботанічних садів і дендропарків України у збереженні біорізноманіття
 • Чиркова О.В. Роль захисних лісосмуг у формуванні просторової цілісності екомережі
 • Чопик В.І. Теоретичні засади аутфітосозології
 • Чорна Г.А. Флористична та ценотична репрезентативність фіторізноманіття водойм і боліт об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу України
 • Чурілов А.М. Лісові масиви південної частини Київського Правобережного Полісся перспективні для створення ботанічних заказників
 • Шанайда М.І., Марчишин С.М. Мікроскопічний аналіз надземної частини Lophanthus anisatus Adans.
 • Шевченко Т.Л., Порада О.А., Гулега Л.М. Роль родових комплексів у збереженні різноманіття лікарських рослин
 • Шелепова О.В. Региональные особенности элементного состава лекарственных растений Восточных Карпат
 • Якубенко Б.Є., Дядюша Л.М., Пророченко Г.С., Свідерська А.О. Вивчення біометричних показників нагідків лікарських (Calendula officinalis L.) в умовах Лісостепу Україн
 • Ященко П.Т. Про доцільність застосування категорії “об’єктно-рідкісний вид” для созологічного аналізу флор природоохоронних об’єктів


Секція 4. АЛЬГОЛОГІЯ, МІКОЛОГІЯ, ЛІХЕНОЛОГІЯ ТА БРІОЛОГІЯ
(Біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 332, 3 поверх)
Куратори: І.О. Дудка, В.Ф. Бойко

 • Аверчук А.С. Екологічна структура ліхенофлори антропогенно трансформованих територій Південного Сходу України
 • Андріанова Т.В. Фітотрофні анаморфні гриби природних фітоценозів Дніпровсько-Донецької западини
 • Бабенко О.А. Різноманіття Pezizales мікобіоти Одеської області
 • Бабенко О.А., Ткаченко Ф.П. Гастероміцети мікобіоти Північно-Західного Причорномор’я
 • Білоус О.П., Ліліцька Г.Г. Матеріали до видового складу фітопланктону верхньої ділянки р. Південний Буг
 • Більська І., Мамчур Історія бріофлористичних досліджень території Львівщини
 • Більчук В.С., Россихіна Г.С., Шупранова Л.В. Особливості розвитку трав’яних рослин в умовах дії техногенного забруднення
 • Бойко С.М. Дослідження різноманіття ендоізоферментів базидіальних грибів
 • Бойко Т.О. Види роду Intralichen D. Hawksw. et M. Cole в Єланецько-Інгульськоу регіоні
 • Бойко М.І., Кисельова С.В. Фізіологічні відмінності ізолятів Irpex lacteus Fr., одержаних з плодових тіл, які росли на різних деревних субстратах
 • Брянцева Ю.В., Лях А.М., Горбунов В.П. Сезонная изменчивость морфопараметров динофлагеллят рода Ceratium Schrank из Севастопольского взморья (Черное море)
 • Гавриленко Л.М. Лишайники Тягинської балки (Херсонська область, Бериславський район)
 • Гаркуша О.П., Александров Б.Г., Гончаров О.Ю. Розподіл мікроводоростей інтерстіціалі в піщаних пляжах одеського узбережжя Чорного моря
 • Герасим’юк В.П., Літовчак Я.Л. Мікрофітобентос Кучурганського водосховища
 • Герасим’юк В.П., Руденко А.І. Мікрофітобентос української ділянки ріки Дунай
 • Герасим’юк В.П., Шихалєєва Г.М., Еннан А.А., Кірюшкіна Г.М. Динаміка видового складу водоростей гіпергалінного Куяльницького лиману
 • Герасим’юк В.П., Бебік Г.О. Мікрофітобентос річки Синюха, лівої притоки ріки Південний Буг
 • Горбулин О.С., Мельниченко Н.В., Дубейская А.Г., Щербаха М.Н. Заселение тканевых субстратов водоростями
 • Громакова А.Б. Эпигейные лишайники степных ценозов Харьковской области
 • Гудвилович И.Н., Боровков А.Б. Динамика пигментов зелёной микроводоросли Dunaliella salina в условиях интенсивной культуры
 • Данилків І.С., Костюк А.С. Нові місцезнаходження Sphagnum riparium Angstr. в Українських Карпатах
 • Данилків І.С., Рабик І.В., Щербаченко О.І., Кіт Н.А. Особливості формування бріофітного покриву на відвалах сірчаного видобутку
 • Держипільський Л.М., Фокшей С.І. До вивчення макроміцетів НПП “Гуцульщина”
 • Догадина Т.В., Брезгунова Е.Ю. Альгофлористические исследования Северско-Донецкого природного комплекса
 • Дудка І.О., Кривомаз Т.І. Видове і таксономічне різноманіття міксоміцетів національних природних парків Західного Полісся України
 • Евстигнеев П.В., Евстигнеев В.П., Назарычев В.М. К вопросу о дифференциации светящегося фитопланктона по кинетическим параметрам биолюминесценции
 • Евстигнеева И.К., Танковская И.Н. Роль Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon в сообществах мелководья Черного моря
 • Елланська Н.Е., Горєлов О.О. Мікроміцети ризосфери різних видів роду Alnus Mill.
 • Жежера М.Д. Dinophyta разнотипных водоемов Левобережного Полесья
 • Загороднюк Н.В., Бойко М.Ф. Раритетні мохоподібні рівнинної частини Криму
 • Зайченко О.М., Андрієнко О.В., Циганенко К.С. Модифікований метод виділення токсинів грибів роду Stachybotrys Corda
 • Зикова М.О. Карбофільні дискоміцети Західного та Лівобережного Полісся України
 • Іваненко О.М. Афілофороїдні гриби лісових ценозів Київського плато
 • Карпенко Ю.В., Чуєнко А.І. Вплив сучасних біоцидів на ріст мікроміцетів-контамінантів внутрішніх поверхонь житлових приміщень
 • Кірпенко Н.І., Потрохов О.С., Зіньковський О.Г. Вільнорадикальні процеси в середовищах змішаних культур водоростей
 • Клоченко П.Д., Шевченко Т.Ф., Харченко Г.В. Розподіл водоростей епіфітону у водоймах Києва
 • Клоченко П.Д., Шевченко Т.Ф., Харченко Г.В. Таксономічна структура фітоепіфітону водойм Києва
 • Коритнянська В.Г., Товстуха Н.І. Борошнисторосяні гриби деревно-чагарникових рослин міста Одеси Королєсова Д.Д. Сучасний стан заростей харових водоростей (Charales) у Тендрівській затоці Чорноморського біосферного заповідника
 • Курченко І.М. Екологічна роль ендофітних грибів рослин сфагнових боліт Полісся України
 • Курченко І.М., Василевська А.І., Артишкова Л.В., Наконечна Л.Т., Юр’єва О.М. Особливості росту Penicillium funiculosum на різних вуглецьумісних середовищах
 • Курченко І.М., Карпенко Ю.В., Гаврих Н.О. Продукція рибофлавіну ендофітними, фітопатогенними та ґрунтовими грибами
 • Курченко І.М., Юр’єва О.М. Амілолітична та полігалактуроназна активність грибів різних трофічних груп
 • Ли Р.И., Рябушко Л.И. Качественные и количественные характеристики диатомовых водорослей эпилитона Карантинной бухты (Чёрное море)
 • Літвіненко С.Г. До вивчення мохоподібних правобережної частини м. Чернівці
 • Лобачевська О.В. Морфо-фізіологічні особливості стійкості мохів до техногенного забруднення
 • Лялюк Н.М. Діатомові водорості штучних водойм Донецької області
 • Маслов І.І. Результати ревізії водоростей-макрофітів у природному заповіднику “Мис Мартьян”
 • Маслов І.І., Халявина С.В. Нові знахідки Fontinalis anthipyretica Hedw. у Криму та перспективи його культивування
 • Медведь В.О., Горбунова З.Н. Зміни каталазної активності та вмісту каротиноїдів у водоростей за дії гуматів натрію та калію
 • Мильчакова Н.А., Миронова Н.В., Александров В.В., Рябогина В. Г. Современное состояние филлофорного поля Зернова (Чёрное море)
 • Миронюк О.М. Особливості флористичного складу фітобентосу пониззя річки Кодими
 • Мінічева Г.Г., Хомова К.С. Можливості морфофункціональної оцінки фітообростання з використанням альгосистеми “базифіт-епіфіт”
 • Мінюк Г.С., Дробецька І.В., Чубчикова І.М., Данцюк Н.В., Челебієва Е.С. Вторинний каротиногенез як механізм адаптації мікроводоростей до екстремальних умов зовнішнього середовища
 • Назарчук Ю.С. Формаційні особливості степового комплексу видів ліхенофлори степової зони південного заходу України
 • Нестерова Д.А. Видовой состав водорослей интерстициальных вод побережья Одесского залива и лиманов
 • Омельяненко М.Ю. Cyanoprocaryota озер м. Слов’янськ
 • Палагеча Р.М., Чумак П.Я. Еколого-морфологічна структура субпопуляції Microsphaera magnifica U. Braun (Erysiphales) та інвазійна спроможність цього гриба
 • Петльований О.А. Ботаніко-географічні особливості Mesotaeniaceae флори України
 • Пірогов М.В. Систематична структура ліхенобіоти Українського Розточчя
 • Придюк М.П. Рід Conocybe Fayod в Україні
 • Просянникова И.Б., Дзюненко Е.А. vОблигатно-паразитные микромицеты сирингария Ботанического сада Таврического национального университета им. В.И. Вернадського
 • Рачинська О.В. Мікрофітобентос Керченської протоки як показник її екологічного стану
 • Рябушко Л.И., Бегун А.А., Лохова Д.С. Сравнение видового состава и экологических характеристик диатомовых водорослей перифитона антропогенных субстратов из Чёрного и Японского морей
 • Рябушко Л.И., Бондаренко А.В. Современное состояние изученности микроводорослей планктона и бентоса Азовского моря: инвентаризация и критический анализ
 • Рябушко Л.И., Бондаренко А.В., Ли Р.И. Микроводоросли морских акваторий госзаказника “Бухта Казачья”, Карадагского (Чёрное море) и Казантипского (Азовское море) заповедников Украины
 • Рябушко Л.И., Фирсов Ю.К., Лохова Д.С. Видовой состав и количественная оценка микроводорослей перифитона стеклянных пластин (Крым, Чёрное море)
 • Саркіна І.С. Наґрунтові макроміцети штучних насаджень парків Нікітського ботанічного саду
 • Сытников Д.М., Воробей Н.А. Эффективность инокуляции сои композициями на основе клубеньковых бактерий и Nostoc punctiforme
 • Суббота А.Г., Карпенко Ю.В., Курченко И.Н. Микроскопические грибы на технических изделиях и материалах
 • Суббота А.Г., Наконечная Л.Т. Микобиота воздуха в хранилищах архивных документов
 • Теренько Г.В. Cообщества микроводорослей перифитона филлофорного поля Зернова
 • Теренько Л.М. Многолетние изменения видового и таксономического разнообразия планктонных водорослей в Придунайском районе
 • Ткаченко Ф.П. Змiни у кадастрi водоростей-макрофiтiв Одеської областi
 • Тугай Т.І. Функціонування антиоксидантної системи мікроскопічних грибів під впливом хронічного опромінення
 • Тугай А.В., Ліждвой М.В., Тугай Т.І. Біологічна активність мікроскопічних грибів з радіоадаптивними властивостями
 • Харкевич О.С., Рой А.О. Міколітичні властивості бактерій роду Bacillus Cohn.
 • Харчук И.А. Жизнеспособность клеток зелёной микроводоросли Tetraselmis viridis, сохраняемых при низких температурах с криопротекторами
 • Хомова К.С. Реакція компонентів альгосистеми “базифіт-епіфіт” Одеського регіону на мінливість абіотичних чинників
 • Хоркавців Я.Д., Ріпецький Р.Т. Про природу стійкості спор мохів до стресових впливів
 • Царенко П.М., Борисова О.В., Коніщук М.О., Білоус О.П., Бурова О.В., Ліліцька Г.Г. Водорості колекції IBASU-A – перспективні продуценти біомаси для виробництва біодизелю
 • Чайка О.В., Федотов О.В. Особливості росту та перекисного окиснення ліпідів макроміцета Pleurotus ostreatus на двох живильних середовищах
 • Чубчикова І.М., Челебієва Е.С. Особливості вторинного каротиногенезу в зелених мікроводоростей роду Bracteacoccus Tereg в умовах експериментального стрессу
 • Чуєнко А.І., Наконечна Л.Т., Жданова Н.М. Мікроскопічні гриби – контамінанти гумових виробів
 • Шахматова О.А., Мильчакова Н.А. Влияние нитратов и детергентов на антиоксидантную систему массовых видов черноморских макроводорослей
 • Шевченко Т.Ф. Термофільні угруповання фітоперифітону у водоймах-охолоджувачах теплових і атомних електростанцій України


Секція 5. СЕЛЕКЦІЯ ТА ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН
(Біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 332, 3 поверх)
Куратори: Т.М. Черевченко, В.М. Остапко

 • Альохін О.О., Друльова І.В. Збереження орхідей в умовах ботанічних садів
 • Андрущенко О.П., Румянцев М.Г. Культури дуба у Скрипаївському навчально-дослідному лісовому господарстві Харківської області
 • Березкіна В.І. Морфолого-анатомічна характеристика вегетативних органів Hylotelephium ruprechtii (Jalas) Tzvel.
 • Боброва О.Н., Лихолат Ю.В. Підсумки інтродукції представників роду Berberis L. в умовах ботанічного саду ДНіпропетровського національного Університету
 • Бойко Л.І. Колекція тропічних і субтропічних рослин Криворізького ботанічного саду як джерело асортименту рослин для фітодизайну інтер’єрів Кривбасу
 • Бонюк З.Г., Корсун С.Г., Белемець Н.М. Еколого-морфологічні властивості таволги Вангутта (Spiraea ? vanhouttei (Briott) Zab.) в умовах урботериторії
 • Буюн Л.І. Життєві стратегії орхідних in situ та ex situ
 • Вашека О.В. Збереження ex situ біорізноманіття роду Phyllitis L.
 • Великоридько Т.І. Вивчення онтогенетичного розвитку Ruellia graecizans Baker (Acanthaceae Juss.) в умовах захищеного ґрунту
 • Гавриленко Н.О. Інтродукція Castanea sativa Mill. у дендрологічному парку “Асканія-Нова”
 • Галкіна Н.С. Морфологічні особливості хвої видів роду Taxus L.
 • Герц Н.В., Герц А.І. Ембріологічне дослідження клена цукристого (Acer saccharinum L.)
 • Глухов О.З., Приходько С.А. Пріоритетні наукові дослідження Донецького ботанічного саду НАН України для вирішення проблем промислового регіону
 • Гопцій Т.І., Воронков М.Ф., Журавель Д.В. Рівень реалізації біологічного потенціалу амаранту залежно від агрометеорологічних факторів
 • Гревцова Г.Т. Нові таксони Cotoneaster (Medic.) C. Bauhin флори колишнього СРСР у колекції Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна
 • Григорюк І.П., Демчук Т.Л., Коломієць Ю.В. Науково-практичні засади збереження і відновлення рослин гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum L.) у міських урбанізованих умовах
 • Данильчук О.В., Федоровський В.Д. Асортимент та стан насаджень видів роду Populus L. у парках північної частини міста Кривого Рогу
 • Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В. Інтродукція та перспективи вегетативного розмноження видів і культиварів декоративних кущових рослин на південному сході України
 • Дядюша Л.М. Адаптаційні особливості і перспективи використання представників роду Hyacinthoides Medik. в озелененні Києва
 • Єрмолаєва О.Ю. Насіннєва продуктивність Galanthus elwesii Hook. fil. у природних та інтродукованих популяціях
 • Жаворонкова Т.Ю. Особливості росту та розвитку Kitaibelia vitifolia Willd. в умовах південного сходу України
 • Жила А.І., Кучинська О.В., Круподьоров Д.В. Колекція тропічних і субтропічних сукулентних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
 • Зайцева І.О. Анатомічні ознаки листків різних за посухостійкістю видів бузків
 • Зуєва О.А. Порівняльна анатомія листків деяких представників родини Vitaceae Juss
 • Кирилко Я.О., Якубенко Б.Є. Перспектива використання в озелененні енотери дворічної (Oenothera biennis L.)
 • Клименко О.Л. Біологічні особливості видів роду Grindelia Willd.
 • Коломієць Т.В. Морфологічна будова трихом представників роду Billbergia Thunb (Bromeliaceae Juss.)
 • Крицька Т.В. Декоративні трав’яні рослини родини Asteraceae Dumort. у колекції ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 • Крохмаль І.І. Особливості онтогенетичного розвитку зразків Campanula trachelium L. різного еколого-географічного походження
 • Лєдєньов С.Ю., Паламарчук О.П., Джуренко Н.І., Лобач Л.В. Онтогенетичні особливості рослин-адаптогенів
 • Лихолат Ю.В., Мартинова Н.В. Екологічна оцінка інтродукції ґрунтопокривних рослин в умовах Степового Придніпров’я
 • Мацюк О.Б. Органогенез чоловічих репродуктивних структур Juglans regia L.
 • Машковська С.П., Ліханов А.Ф. Особливості формування мікроспорофілів Сobаea scandens Cav. в умовах інтродукції в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України
 • Машталер Н.В. Біологія цвітіння видів роду Penstemon Schmidel. в умовах Криворізького ботанічного саду
 • Меженська Л.О., Меженський В.М. Інтродукція видів роду Crataegus L. на південному сході України
 • Мелешко Г.І. Зимостійкість інтродукованих магнолій в умовах дендропарку “Олександрія”
 • Меньшова В.О. . Інтродукція Archangelica officinalis Hoffm. у Ботанічному саду ім. академіка О.В. Фоміна
 • Мещеряков Є.П. Удосконалення вирощування чини в Східному Лісостепу України
 • Могиляк М.Г., Скибіцька М.І. Інтродукційне вивчення Veronica hololeuca Juz. (Scrophulariaceae)
 • Мордатенко І.Л. Хвороби модрин в насадженнях дендропарку “Олександрія”
 • Назаренко Г.С., Рижова Д.В. Біологічні особливості Scutellaria creticola Juz. при інтродукції у Донецькому ботанічному саду НАН України
 • Опанасенко В.Ф., Бужієвська О.Г. Особливості схожості насіння пряно-ароматичних та лікарських рослин колекції ботанічного саду Дніпропетровського національного університету
 • Орлова Т.Г., Альохіна Н.М., Альохін О.О. Розвиток цибулинних інтродуцентів в умовах північного сходу України
 • Осадча Л.П., Філатова С.О., Азарова Л.В., Слюсаренко О.М. Інтродукція Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng у ботанічному саду Одеського національного університету
 • Петренко З.А. Вивчення видів роду Allium L. в умовах інтродукції
 • Рахметов Д.Б. Інтродукція та селекція трав’яних корисних рослин у відділі нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
 • Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б., Рахметова С.О. Просо дротоподібне (Panicum virgatum L.) – перспективний інтродуцент для використання у фітоенергетиці в Україні
 • Рудік Г.О. Морфобіологічні особливості представників роду Salvia L. при інтродукції
 • Семчук С.В., Якубенко Б.Є. Перспективи впровадження в культуру деревію майже звичайного (Achillea submillefolium Klok et Krytzka) у Лісостепу України
 • Слепченко Л.О., Гавриленко Н.О. Розвиток тюльпана дібровного (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz) у лісовому фітоценозі дендропарку “Асканія-Нова”
 • Ткачук Л.П. Репродуктивні стратегії тропічних і субтропічних рослин в умовах захищеного ґрунту
 • Ткачук О.О. Особливості онтогенезу культурних форм Rosa L. в умовах змін клімату
 • Четверня С.О., Паламарчук О.П., Вакуленко Т.Б., Сокол О.В. Морфологічні особливості насіння Arctium lappa L.
 • Чипиляк Т.Ф. Еколого-біологічні особливості розвитку видів та сортів роду Hemerocallis L. в умовах Криворізького ботанічного саду НАН України
 • Шатровська В.І. Інтродукція ялин Центрального і Західного Китаю
 • Шевченко С.В. Прикладные аспекты репродуктивной биологии цветковых растений
 • Щербина М.О. Культивари роду Chamaecyparis Spach у колекції дендрофлори ботсаду Львівського національного університету


Секція 6. ФІТОФІЗІОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРНА БОТАНІКА
(Біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, ауд. 332, 3 поверх)
Куратори: Л.І. Мусатенко, О.І. Терек

 • Авксентьєва О.О. Регуляція переходу до цвітіння ізогенних ліній пшениці Triticum aestivum L.
 • Артюшенко Т.А. Вміст аскорбінової кислоти в асиміляційному апараті рослин під впливом промислових емісій
 • Баїк О.Л., Кияк Н.Я. Особливості фотосинтетичної системи домінантних видів мохів на техногенних територіях сірчаного виробництва
 • Баранов В.І. Зміни біохімічних показників насіння гінкго дволопатевого різного походження за різних умов стратифікації
 • Баранов В.І., Боднар Л.С., Баня А.Р., Ващук С.П., Фецко З. М., Микієвич І.М. Генотоксикологічний та фізіологічний аналіз золи та води Добротвірської ТЕС і ґрунтових субстратів породного відвалу вугільних шахт
 • Баранов В., Войціховська А., Книш І. Визначення вмісту важких металів у дикорослих рослинах на породному відвалі вугільних шахт та міському сміттєзвалищі
 • Бессонова В.П., Іванченко О.Є. Вплив івіну на вміст пластидних пігментів у листках калістефуса китайського
 • Бутницький І.М., Коць С.Я., Михалків Л.М., Заболотна В.П., Веселовська Л.І. Випробування гетерологічних лектинів та нових штамів Sino-rhizobium meliloti в азотфіксувальному симбіозі з люцерною посівною
 • Василюк О.М. Активність ферментів антиоксидантного захисту в листках Sambucus nigra L. в умовах підвищеної мінералізації малих річок Степового Придніпров’я
 • Веденічева Н.П., Васюк В.А., Войтенко Л.В., Мусатенко Л.І. Антистресовий вплив екстрактів фізіологічно активних речових з відходів грибного виробництва на фітогормональний баланс у листках квасолі за умов водного дефіциту
 • Величко О.І., Терек О.І. Формування й функціонування бобово-ризобіального симбіозу сої з Bradyrhizobium japonicum в умовах нафтозабрудненого ґрунту
 • Володарець С.О. Фітонцидна активність деяких деревно-кущових рослин в умовах м. Донецьк
 • Волошко Т.Є., Федотов О.В. Вплив вітаміну В12 на активність антиоксидантних оксидоредуктаз базидіоміцети Flammulina velutipes
 • Воробець Н.М. Антиоксидантна активність та фізіологічно активні сполуки у складі Pyrola rotundifolia L., перспективи використання
 • Воронкова Т.В., Шелепова О.В., Кондратьева В.В. Физиологические аспекты экологической пластичности подснежника складчатого (Galanthus plicatus M. Bieb.)
 • Голикова М.М. Закономірність накопичення важких металів у листках кленів на різних відстанях від джерела забруднення
 • Головань Л.В. Використання RAPD-маркерів у популяційно-генетичному аналізі Phaseolus lunatus та Phaseolus multiflorus
 • Горбунова С.Ю., Фомин Н.В. Экспериментальное исследование роста Eichornia crassipes на с/х сточных водах в условиях естественного освещения
 • Горда А.І., Боднар О.І., Грубінко В.В. Еволюційно-екологічні особливості поглинання і накопичення важких металів одноклітинними прісноводними водоростями
 • Гришко В.М. Стійкість рослин до дії сполук фтору
 • Гунько С.О. Вплив техногенного забруднення на вміст кадмію у трав’яних рослинах промислового міста Дніпродзержинськ
 • Джура Н.М., Терек О.І. Екологічна діагностика нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторемедіації
 • Джуренко Н.І., Паламарчук О.П., Коваль І.В., Саваскул Н.П. Накопичення біологічно активних речовин у листках видів родини Asteraceae L.
 • Жмурко В.В. Фотоперіодична реакція та озимість рослин – фізіолого-біохімічні та молекулярно-генетичні аспекти
 • Жупанов И.В., Теплицкая Л.М., Сидякин А.И. Культура клеток Melilotus officinalis L. как источник биологически доступного селена
 • Замліла С.М. Вплив лісорослинних умов на вміст міді та цинку в Robinia pseudoacacia L.
 • Заяц А.Ю., Сидякин А.И., Теплицкая Л.М. Ростовые характеристики каллусных культур Clematis vitalba на питательных средах, содержащих марганец
 • Клименко І.В. Продуктивність сої залежно від застосування природних регуляторів росту у Східному Лісостепу України
 • Конончук О.Б. Вплив комбінованого застосування інокуляції та “Байкалу ЕМ-1 У” на продуктивність сої культурної (Glycine max (L.) Merr.)
 • Коріновська О.М. Стійкість мікроміцетів до сполук важких металів
 • Коршиков І.І., Приваліхін С.М., Пірко Я.В., Пірко Н.М. Мінливість за алозимними локусами видів родини Pinaceae Lindl. в Українських Карпатах
 • Кравець Н.Б., Конвалюк І.І., Морула М.З., Мельник В.М., Дробик Н.М. Отримання шляхом прямого органогенезу in vitro регенерантів Gentiana pneumonanthe L.
 • Кривицька І.А., Яковенко М.Г., Россихін В.В., Партнер В.Ю., Клецканич Ю.М. Порівняння особливостей накопичення хімічних елементів у овочевій продукції, що вирощена в умовах урбогеосистем та сільськогосподарських систем Закарпатської області
 • Кудренко І.К., Левон В.Ф., Мороз П.А., Голубкова І.М. Еколого-фізіологічна роль ціаногенних глікозидів у рослинах
 • Кунах В.А., Андрєєв І.О., Парнікоза І.Ю., Мельник В.М. Результати екогенетичного вивчення деяких рідкісних видів рослин
 • Легостаєва Т.В., Машкіна М.С. Вплив важких металів із промислових викидів на морфометричні показники рослин
 • Лиманська С.В., Гопцій Т.І. Вивчення генетичної мінливості колекції амаранту за морфологічними ознаками та ISSR-маркерами
 • Малюта С.С. Пристрасті довкола епігенетики
 • Мамчур О.В., Терек О.І. Передумови високої продуктивності рослин кукурудзи за впливу регуляторів росту
 • Ніколаєва О.В., Коршиков І.І., Калафат Л.О., Єгорова Г.В., Іванічко Т.О., Кузнєцов М.Е. Особливості репродукції та алозимної мінливості видів роду Juniperus L.
 • Огурцов Є.М., Михєєв В.Г. Застосування фізіологічно активних речовин у посівах сої Східного Лісостепу України
 • Остапко І.М. Елементний склад Achillea millefolium L. в умовах Донбасу
 • Павличенко А.К., Жданова Н.Н. Фізіологічні особливості темнопігментованих мікроскопічних грибів, що ізольовані з приміщень 4-го блоку ЧАЕС
 • Павлюкова Н.Ф., Подопригора Є.С. Ефективність функціонування бар’єрної системи коренів рослин щодо поглинання і накопичення важких металів із забрудненого ґрунту
 • Пида С.В., Ковалевська Т.М. Ефективність інокуляції видів роду Lupinus L. композиціями мікробних препаратів в умовах Західного Лісостепу України
 • Піскова О.М. Визначення інтенсивності процесу пероксидного окиснення ліпідів у деревних рослин за дії сполук важких металів
 • Пономарьова О.А. Вплив урботехногенних умов на інтенсивність транспірації дерев роду Tilia L.
 • Проскурнін М.В. Стерильність ячменю за малих доз радіації
 • Прохорова С.І. Вплив техногенних стресорів на мінливість габітуальних ознак синантропних видів рослин
 • Россихин В.В., Базаринский О.Г., Яковенко М.Г., Кривицкая И.А. Растения-концентраторы микроэлементов (на примере концентраторов цинка)
 • Ружицька О.М., Заболотна А.П., Якименко І.А. Порівняльна характеристика гексаплоїдних пшениць Triticum spelta duhamelianum, T. sphaero-coccum та T. аestivum за показниками росту й продуктивності рослин
 • Сищиков Д.В. Особливості акумуляції відновленої форми глутатіону в листках та хвої деяких видів деревних рослин дендрарію Криворізького ботанічного саду
 • Сищикова О.В. Чисельний склад стрептоміцетів у техноземах хвостосховищ за їх рекультивації різними видами рослин
 • Скварко К.О., Кальмук О.П. Порівняльне дослідження ефективності фотоактивації насіння високогірних рослин
 • Стойко В.І., Жданова Н.М., Айзенберг В.Л., Сирчін С.О., Капічон Г.П. Aspergillus sp. – новий штам – продуцент екзоінулінази
 • Тагунова Є.О. Вплив штучних насаджень Quercus robur L. на вміст Mn у ґрунтах Присамарського стаціонару
 • Терек О.І. Фітогормони і стрес
 • Ткачова Ю.О., Коршиков І.І., Лаптєва О.В. Цитогенетичні порушення у проростків сосни кримської (Pinus pallasiana D. Don) деревостанів Гірського Криму та Криворіжжя
 • Філонік І.О. Дослідження дії комплексного техногенного забруднення м. Дніпропетровсь на фізіолого-біохімічні характеристики насіння деревних рослин в умовах посухи
 • Хруник Ю., Романюк Н., Микієвич І., Терек О., Клобус Г. Активність H+-АТФ-ази плазмалеми клітин проростків кукурудзи за дії регуляторів росту
 • Чумичкіна О. В., Ружицька О.М. Вплив швидкості надходження води на проростання насіння озимої м’якої пшениці різної життєздатності
 • Юсипіва Т.І. Динаміка вмісту крохмалю в однорічних пагонах представників роду Acer L. в умовах техногенезу
 • Юхименко Ю.С., Федоровський В.Д. Стійкість глодів різного географічного походження у степових умовах Криворіжжя
 • Якуба І.П., Паузер О.Б., Швець Г.А. Вміст деяких мікроелементів у насінні ріпака за використання різних систем добрив


Секція 7. БОТАНІКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА ГЕРБАРНА СПРАВА
(Інститут екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4; 7 поверх)
Куратори: Й.М. Берко, М.М. Барна

 • Аркушина Г.Ф., Найдьонова Г.Г. Значення досліджень місцевої флори в професійній підготовці студентів природничо-географічного факультету
 • Барна М.М., Барна Л.С. Розвиток ботанічної науки на Тернопільщині (1805-2010 рр.)
 • Бєлаєва Я.В. Колекція представників роду Begonia Putz. (Begoniaceae L.) у НБС ім. М.М. Гришка НАН України
 • Деревенко Т.О. Ендеми Карпат у колекціях Ботанічного саду Чернівецького національного університету
 • Колекція мохоподібних А. Ремана з Південної Африки
 • Крижановська О.Т., Прядко O.I. Роль еколого-просвітньої діяльності в збереженні первоцвітів НПП “Голосіївський”
 • Лисенко В.П. Ботаніка на службі людству
 • Москалюк Н.В. Гербарій кафедри ботаніки та його значення у підготовці магістрів біології
 • Садогурський С.Ю., Корженевський В.В., Бєліч Т.В. Кримська колекція Гербарію Нікітського ботанічного саду (YALT) – національне надбання України
 • Сивоглаз Л.М., Глущенко Л.А., Шевченко Т.Л., Калініна М.А. Особливості роботи з гербарними фондами лікарських рослин
 • Сичак Н.М. Про етику роботи гербаріїв
 • Терлига Н.С. Проблеми збереження колекції Pinophita в умовах Криворізького ботанічного саду НАН України
 • Чернобай Ю.М. Ботанічний імператив природничої музеології
 • Шиян Н.М. Index Herbariorum Ukrainicum – новий ботанічний електронний ресурс
 • Якубенко Б.Є., Григорюк І.П. Наукові та навчально-освітні аспекти розвитку ботаніки у НУБіП України


22 вересня (четвер)

(Актова зала Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1; 2 поверх)

10.00 – 13.00 – ранкове засідання
13.00 – 15.00 – обідня перерва
15.00 – 18.00 – вечірнє засідання
 • Звіт про роботу Українського ботанічного товариства
 • Звіт ревізійної комісії УБТ
 • Звіт про роботу Наукової ради з проблем ботаніки та мікології НАН України
 • Інформація голів секцій
 • Прийняття ухвали
 • Вибори керівних органів УБТ
 • Обрання почесних і заслужених членів УБТ
 • Закриття з'їзду
18.00 – Ботанічний чай


23 вересня (п’ятниця)

ЕКСКУРСІЇ
(Виїзд автобусів від Інститутy екології Карпат НАН України, вул. Козельницька, 4)

08.00 – 20.00 – тривалість екскурсії
13.00 – 15.00 – обід
20.00 – ... .00 – від’їзд учасників XIII з’їзду Українського ботанічного товариства
Польові екскурсії (одноденні):

 • 1. Розточчя (заповідник «Розточчя», Національний природний парк «Яворівський», Крехівський монастир), (Куратор П.Т. Ященко);
 • 2. Підлисся, Олеський замок, музей М. Шашкевича (Національний природний парк «Північне Поділля»), (Куратор І.М. Данилик);
 • 3. Лиса гора, Золочівський замок (Національний природний парк «Північне Поділля»), (Куратор О.О. Кагало);
 • 4. Сколівські Бескиди (Національний природний парк «Сколівські Бескиди»), (Куратор О.О. Андреєва).
Оргкомітет просить учасників заздалегідь подбати про зворотні квитки.
Оргкомітет ХІIІ з’їзду УБТ