Міжнародні конференції, з’їзди та наради, у яких брали участь співробітники Інституту екології Карпат НАН України протягом 2010 року
- ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРИРОДНІХ ЕКОСИСТЕМ -
Назва заходів та організацій, що їх проводили, мета проведення заходів Вчена ступінь та звання учасника конференції Назва доповіді чи повідомлення представника інституту Місце і час проведення заходів
1. XI междунар. науч.-практ. экологическая конф. «Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики» Пр. інж. О.О.Андрєєва Синантропные виды настенной флоры города Львова г. Белгород,
20-25 сентября
- --"--"-- К.б.н., н.с. І.О.Беднарська Некоторые методы оценки общего состояния популяций редких видов злаков на примере Festuca heterophylla Lam. --"--"--
2. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 10-й річниці створення Ужанського національного природного парку К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, О.О.Андрєєва, К.В.Дорошенко Нотатки до аналізу флорогенезу фагетального комплексу західних регіонів України с. Кострино,
23–25 вересня 2009 року
3. Міжнародна науково-практична конференція «Природно-заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 20-річчю природного заповідника «Медобори» К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало Пленарна доповідь: Природно-заповідний фонд України та перспективи його функціонування у контексті сучасних підходів до охорони біотичного й ландшафтного різноманіття смт. Гримайлів,
26-28 травня
- --"--"-- К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, Н.М.Сичак, Н.В.Скібіцька Синтаксони нової Зеленої книги України на території Тернопільської області --"--"--
4. IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. A.Kagalo, V.A.Kolodiy Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. in the condition of anthropogenic stress Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine,
29 June – 01 July
5. Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю від дня народження Антонія Маргіттая К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало Юзеф Мондальський (1902-1995) і флорографія західних регіонів України мм. Мукачево-Берегово, Україна,
16-18 вересня
6. Міжнародна наукова конференція “Промислова ботаніка – стан та перспективи розвитку” К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало Пленарна доповідь: Теоретичні засади системної фітосозології в аспекті вивчення та оцінки біорізноманіття в умовах антропогенно зміненого ландшафту. м. Донецьк,
4-7 жовтня
7. Міжнародна конференція молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології” К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало Пленарна доповідь: Екомережа України – принципи, шляхи й методичні підходи до розбудови м. Ялта,
21-25 вересня
8. Міжнародна науково-практична конференція “Пиродно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона” К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало Пленарна доповідь: Перспективи регіоналізації Червоної книги України в аспекті перспектив збереження видової різноманітносі Карпат м. Яремче,
25 листопада
- --"--"-- К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, Н.М.Сичак Деякі механізми самовідновлення популяцій видів рослин з умовнооблігатним апоміксисом у високогір’ї Українських Карпат (на прикладі видів роду Alchemilla L. --"--"--
9. Міжнародна наукова конференція присвячена 75-р. заснування Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН України «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках» К.б.н., н.с. Н.Є.Паньків Аутфітосозологічна оцінка та стратегія Нippocrepis comosa L. (Fabaceae) в умовах різного стану фітосистем на Поділлі м. Київ,
15-17 вересня.
10. XI Международная научно-практическая экологическая конференция «Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики» К.б.н., н.с. Н.Є.Паньків Диагностика состояний популяций Coronilla coronata L. и Нippocrepis comosa L. (Fabaceae) на Подолье (Украина) г. Белгород, Россия,
20-25 сентября
11. Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов: Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию факультета охотоведения им. проф. В.Н. Скалона. К.б.н., н.с. І.Й.Царик Pinus mugo (Turra) как эдификатор консортивного разнообразия животных в горнососновом криволесье Черногоры (Украинские Карпаты) г. Иркутск, Россия,
27-30 мая
12. Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Міжнародна науково-практична конференція «Природно-заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 20-річчю природного заповідника «Медобори» К.б.н., доцент П.Т.Ященко Активна охорона фітосистем – становлення концепції і результати застосування у природоохоронних об’єктах смт. Гримайлів,
26-28 травня
13. Природничі дослідження на Розточчі. Міжнародна науково-практична конференція, присв’ячена 25-річчю створення природного заповідника «Розточчя»» К.б.н., доцент П.Т.Ященко Про першочерговість збереження локалітетів раритетних видів рослин у природоохоронних об’єктах (на прикладі Шацького НПП) смт. Івано-Франкове,
1-2 липня
14. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Шацький національний природний парк: перспективи міжнародної співпраці» К.б.н., доцент П.Т.Ященко Стан збереженості раритетів флори Шацького національного природного парку смт. Шацьк,
16-18 вересня
15. Міжнародна науково-практична конференція «Природо-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 20-річчю природного заповідника «Медобори» К.б.н. Г.Ю.Зайцева Фактори вразливості та охоронний статус вовчків (Gliridae) в Україні смт. Гримайлів,
26-28 травня
16. Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» К.б.н. Г.Ю.Зайцева Дендрофільні гризуни з території Хмельницької області: представленість у зоологічних музейних колекціях м. Чернівці,
13 листопада 2009 р.
17. П’ята міжнародна молодіжна наукова конференція «Довкілля ХХІ», Інститут проблем природокористування та екології НАН України» К.б.н. Г.Ю.Зайцева Екологічна акція «Будиночок для вовчка» – науковий та освітній аспекти м. Дніпропетровськ,
6-9 жовтня
18. Міжнародна школа з питань природно-заповідної справи та екологічної мережі К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, як лектор школи Методика обстеження природних ділянок, написання клопотань із створення об"єктів ПЗФ (семінар) Карадазький природний заповідник, смт. Курортне, АРК,
1–6 вересня
- --"--"-- К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, як лектор школи Практичні навики з картографування у процесі створення природно-заповідних територій (семінар) --"--"--
- --"--"-- К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, як лектор школи Екомережа України, національна практика на фоні європейського досвіду --"--"--
- --"--"-- К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, як лектор школи Науково-організаційні основи комплексного моніторингу біорізноманіття, екомережа як його організаційна та об'єктна основа (лекція) --"--"--
- --"--"-- К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, як лектор школи Актуальні проблеми інтеграції природоохоронної справи України в загальноєвропейську систему (лекція) --"--"--
- --"--"-- К.б.н., с.н.с. О.О.Кагало, як лектор школи Досвід формування регіональних схем екомережі з урахуванням вимог чинного законодавства та європейських методичних підходів - на прикладі Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей (лекція) --"--"--