Всеукраїнськи конференцій, з’їзди та наради, у яких брали участь співробітники Інституту екології Карпат НАН України протягом 2007 року
Назва заходів та організацій, що їх проводили, мета проведення заходів Місце і час проведення заходів
1. I-ша міжнародна науково - практична конференція Волинського національного університету «Шацький національний природний парк: регіональні аспекти, шляхи та напрями розвитку» Луцьк-Шацьк,
3-6 жовтня 2007 р.
2. II-ий з’їзд Українського товариства клітинної біології. Київ,
КНУ ім. Т. Шевченка
23-26 жовтня 2007 р.
3. 57-ма науково-практична конференція викладачів та науковців лісогосподарського факультету за результатами наукової діяльності 2006 року Львів,
19-20 квітня 2007 р.
4. IV міжнар. конф. "Zoocenosіs – 2007: біорізноманіття та роль тварин в екосистемах" Дніпропетровськ,
9-12 жовтня 2007 р.
5. IІІ-тя Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів "Молодь і поступ біології" Львів,
23–27 квітня 2007 р.
6. V Міжнародна наук. конф. "Промислова ботаніка: стан та перспективи" Донецьк,
24-26 вересня 2007 р.
7. VIII наукова конференція молодих учених "Наукові основи збереження біотичної різноманітності" Львів,
5-6 листопада 2007 р.
8. XIV Теріологічна міжнародна школа-семінар: «Моніторинг фауни і дистанційні методи дослідження ссавців» -
9. Актуальні проблеми ботаніки та екології: Міжнародна конференція молодих учених. Київ,
17-20 вересня, 2007 р.
10. Біологія: Від молекули до біосфери: ІІ Міжнародна конференція молодих учених Харків,
19-21 листопада 2007 р.
11. Всеукр. наук.-практ. конф. до 80-річчя проф. Л.Г. Долгової "Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин" Дніпропетровськ: ДНУ,
22-23 травня 2007 р.
12. II Mіжнародна науково-практична конференція "Ефективне поводження з твердими побутовими відходами" Львів,
17-19 квітня 2007 р.
13. Збереження та відтворення біорізноманіття Ґорґан. - Наук.-практ. конф., присвячена 10-річчю природного заповідника "Ґорґани" Надвірна,
23–24 листопада 2006 р.
14. ІІ Міжнародна наук. конф. "Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: історія, досягнення та перспективи" Київ:
НБС ім. М.М. Гришка,
2-4 жовтня 2007 р.
15. ІІІ Міжнародна конференція "Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти" Львів,
4-6 жовтня, 2007 р.
16. ІХ наукова конференція Західноукраїнського орнітологічного товариства "Дослідження орнітофауни в контексті збереження біорізноманіття" Ужгород,
18-21 жовтня 2007 р.
17. Конференція "Німецько-українське співробітництво у сфері природоохоронних технологій та охорони водних ресурсів" Львів,
28 серпня 2007 р.
18. Львівська ентомологічна школа "Збереження і підтримання різноманіття комах Розточчя" Івано-Франкове,
25-26 травня 2007 р.
19. Матеріали конференції молодих вчених та аспірантів ІЕФ-2007 Ужгород,
14-17 травня, 2007 р.
20. Міжн. наук.- практ. конф. "Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах" Рахів,
9-12 жовтня 2007 р.
21. Міжн. наук. семінар "Українські та польські дослідження у Східних Карпатах" Львів,
20 квітня 2007 р.
22. Міжнар. конф. мол. учених-ботаніків "Актуальні проблеми ботаніки та екології" Київ,
17-20 вересня 2007 р.
23. Міжнар. конф. ХІ Погребняківські читання «Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку» Харків: УкрНДІЛГА,
10-12 жовтня 2007 р.
24. Міжнар. наук. конф. "Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми" - до 200-річчя Кременецького ботанічного саду Кременець,
18-23 червня 2007 р.
25. Міжнар. наук. конф., присвячена 20-річчю біол. ф-ту Запорізького НУ "Сучасні проблеми біології, екології та хімії" Запоріжжя,
29 березня – 1 квітня 2007 р.
26. Міжнародна наукова конференція "Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій" Івано-Франківськ,
листопад, 2007 р.
27. Міжнародна науково-практична конференція "Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології" Львів,
29-30 травня 2007 р.
28. Міжнародна регіональна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження проф. С.С. Фодора Ужгород,
4-6 жовтня 2007 р.
29. Науково-практична конференція з охорони довкілля Львова Львів,
Львівська міська рада,
17 березня 2007 р.
30. Проблеми екології та екологічної освіти. - VІ Міжнародна наукова конференція Запоріжжя,
грудень 2007 р.
31. Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку - V міжнародна наукова конференція Донецьк,
24-26 вересня 2007 р.
32. Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду Кременець,
18-23 червня 2007 р.
33. Фактори загрози біотичному різноманіттю, їх індикація та способи зниження негативної дії.- Наукова конференція Львівського національного університету ім.І.Франка Шацьк,
21-23 вересня 2007 р.
34. Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів: VI Всеукраїнська науково-технічна конференція Кременчук,
14-17 листопада 2007 р.
35. ХІV Теріологічна школа-семінар на тему «Прижиттєві методи досліджень ссавців» Чорнобиль,
2007 р.