03.00.05 - ботаніка

Група спеціальностей - 03 - біологічні науки

I. Формула спеціальності:

 • Ботаніка - комплекс наук про рослини.
 • Досліджує біологічну різноманітність світу рослин, систематизує і класифікує рослини, досліджує їх будову, географічне поширення, еволюцію, популяційно-видову, флористичну та ценотичну диференціацію, історичний розвиток, функціональну біогеоценотичну і біосферну роль, корисні властивості, фіторесурсні потенції, вплив на рослинність антропогенних чинників, вишукує раціональні шляхи збереження й охорони флори.
 • Основна мета ботаніки як науки - одержання й узагальнення нових знань про світ рослин у всіх проявах його існування.
 • Основні ботанічні дисципліни такі: систематика, морфологія, анатомія рослин, ембріологія, палеботаніка, географія рослин, ботанічна географія, геоботаніка, ботанічне ресурсознавство, а також альгологія, бріологія, птеридологія.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Анатомія і морфологія рослин.
 • Систематика, еволюція, філогенія рослин.
 • Флорологія (флористика).
 • Фітоейдологічна біоквантованість (расово-природновидова диференціація).
 • Фітоценологія і геоботаніка.
 • Палеоботаніка і палінологія.
 • Ботанічне ресурсознавство.
 • Етноботаніка.
 • Фітосозологія і заповідна справа.
 • Наукові основи використання, а також збереження та відновлення різноманіття світу рослин.
 • Функціональна біогеоценотична і біосферна росль світу рослин.
 • Інтродукція і акліматизація рослин.
 • Антропогенна динаміка рослинного світу.
 • Фітодизайнологія.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

 • біологічні науки.