З 12 серпня 2021 діє новий сайт з актуальною інформацією!


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Інституту екології Карпат НАН України
д.б.н. М.П. Козловський

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр колективного користування науковим приладом Інституту екології Карпат НАН України

1. Створення Центру

 • Центр колективного користування науковим приладом флуоресцентним моторизованим мікроскопом Axio Imager M1 (далі – Центр) створюється на базі Інституту екології Карпат НАН України для раціональнішого використання науковими установами та організаціями НАН України унікального та коштовного наукового приладу імпортного виробництва, який призначений для наукових досліджень у галузі біології та медицини, зокрема, дослідження структурно-функціональних особливостей організації клітин (вмісту ДНК та РНК, ферментів, визначення градієнту іонів кальцію).
 • Інститут екології Карпат НАН України зобов'язується забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового обладнання, його необхідне фахове обслуговування, створити умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукових працівників НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України.
 • Це положення розроблено відповідно до „Типового положення про Центр колективного користування науковими приладами з наукового напряму НАН України”, затвердженого 28.04.2004 р. розпорядженням №322 Президії Національної академії наук України.

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру

 • Центр колективного користування приладом – флуоресцентним моторизованим мікроскопом Axio Imager M1 є надбанням Національної академії наук України. Флуоресцентний мікроскоп перебуває на балансі Інституту екології Карпат НАН України.
 • Центр входить до складу Інституту екології Карпат НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований дирекції Інституту, без статусу юридичної особи. Центр колективного користування приладом має власну назву „Центр флуоресцентної мікроскопії”, яка разом з положенням про Центр затверджується Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі – Комісія).
 • Головним завданням центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на сучасному флуоресцентному мікроскопі, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у належному робочому стані та надавати консультативні послуги.
 • Наказом директора Інституту екології Карпат НАН України керівником „Центру флуоресцентної мікроскопії” призначена завідувач відділу екоморфогенезу рослин Інституту, к.б.н. О.В. Лобачевська. Загальне керівництво роботою Центру покладається на к.б.н. О.В. Лобачевську. Керівник Центру забезпечує необхідний персонал для обслуговування обладнання зі співробітників відділу екоморфогенезу рослин.
 • Інститут екології Карпат НАН України, в якому створено Центр, не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення загальної біології НАН України, а також, у разі необхідності, перед Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України. В загальному річному звіті результати про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення загальної біології НАН України та до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України.
 • Бюро Відділення загальної біології НАН України в порядку контролю розглядає на своїх засіданнях питання роботи „Центру флуоресцентної мікроскопії”. У випадку незадовільної роботи Центру відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання або закриття Центру.

3. Порядок надання послуг

 • Інформація про „Центр флуоресцентної мікроскопії” (тип/марка наукового приладу, його основні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на флуоресцентному моторизованому мікроскопі Axio Imager M1) має міститися на веб-сторінці Інституту екології Карпат НАН України. Така сама інформація про Центр розміщується на веб-сторінці Президії НАН України.
 • Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру (далі – Замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення загальної біології НАН України свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру.
 • Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора Інституту екології Карпат НАН України затверджує загальний розподіл між Замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.
 • Директор Інституту екології Карпат НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення загальної біології НАН України, визначає графік роботи Центру, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукового обладнання Центру.
 • При плануванні часу роботи Центру слід виходити з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб Інституту екології Карпат НАН України, 3 години надається безкоштовно для Замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. Використання часу роботи наукового обладнання реєструється в робочих журналах.
 • При плануванні використання часу роботи наукового приладу директор Інституту екології Карпат НАН України може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг, однак час безкоштовного колективного користування обладнанням Центру залишається незмінним, тобто 3 години при 8-годинному робочому дні і 4 години при 12-годинному робочому дні.
 • Платні послуги з використання наукового обладнання Центру для потреб інших замовників надаються на договірних засадах згідно з чинним законодавством України.
 • Інститут екології Карпат НАН України бере на себе усі витрати, пов’язані із забезпеченням роботи обладнання Центру.

4. Зміна базової наукової установи, закриття Центру

 • У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Інституту екології Карпат НАН України із забезпечення колективного користування обладнанням Центру для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро Відділення загальної біології НАН України подає Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.
 • Комісія розглядає пропозиції Відділення загальної біології НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру колективного користування приладом НАН України і подає його на затвердження Президії НАН України.