З 12 серпня 2021 діє новий сайт з актуальною інформацією!


Інститут екології Карпат Національної академії наук України щорічно проводить набір до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва

за спеціальностями 03.00.05 – ботаніка та 03.00.16 – екологія

Прийом документів – з 10 серпня до 10 вересня.

Екзамени: за спеціальністю (ботаніка чи екологія), англійська мова, філософія.

Зарахування до аспірантури – з 1 листопада.

Згідно з “Положенням про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів“ вступники до аспірантури подають такі документи:

 • Заяву на ім’я директора Інституту екології Карпат НАН України (д.б.н. М.П.Козловський) з проханням про допуск до складання вступних екзаменів до аспірантури.
 • Особовий листок з обліку кадрів.
 • Копії опублікованих (2 і більше) наукових праць чи за їх відсутності – написаний особисто реферат наукової доповіді з обраної спеціальності.
 • Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.
 • Копію диплома (дипломів) про закінчення вищого навчального закладу та копію додатка до диплома.
 • Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо вони складені).
 • Дві фотокартки 4.5 х 5.5.

Паспорт, військовий квиток та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи подаються вченому секретарю Інституту за адресою :

м. Львів, вул. Козельницька, 4, к. 718 т. 297-39-12, 270-74-30


Паспорт спеціальності ботаніка.
Паспорт спеціальності екологія.


ОГОЛОШЕННЯ

Інститут екології Карпат Національної академії наук України у 2015 році проводить набір до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:

 • 03.00.16 – екологія;
 • 03.00.05 – ботаніка

Прийом документів – з 10 серпня до 10 вересня 2015 року.

Екзамени: за спеціальністю (ботаніка чи екологія), англійська мова, філософія.

Зарахування до аспірантури – з 1 листопада.

Згідно з “Положенням про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів» вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. 1.Заяву на ім’я директора Інституту екології Карпат НАН України (д.б.н. М.П.Козловський) з проханням про допуск до складання вступних екзаменів до аспірантури.
 2. Особовий листок з обліку кадрів.
 3. Копії опублікованих наукових праць чи за їх відсутності – написаний особисто реферат наукової доповіді з обраної спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у.
 5. Копію диплома (дипломів) про закінчення вищого навчального закладу та копію додатка до диплома
 6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо вони складені).
 7. Дві фотокартки 4.5 х 5.5, паспорт, ідентифікаційний номер, військовий квиток та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи подаються вченому секретарю Інституту
м. Львів, вул. Козельницька, 4, к. 718 т. 297-39-12, 270-74-30